Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2023

IULIE 2023

Activități

10-15 și 17

Înscrierea candidaţilor on-line (platforma se va închide în data de 17 iulie la ora 14:00)

18

Test de admitere

20

Afișarea rezultatelor inițiale

20-21

Depunerea contestațiilor

21

Afişarea rezultatelor după contestaţii

21-24

Confirmarea locurilor

25

Redistribuirea locurilor neocupate

25-27

Confirmarea locurilor după redistribuire

27

Afișarea rezultatelor finale