Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din iulie 2024

15-19 iulie

Înscriere online (până la ora 14.00)

20 iulie

Comunicarea listei cu candidații înscriși

20 iulie

Comunicarea programării susținerii probei de admitere

20 iulie

Culegerea și înregistrarea observațiilor

22 iulie

Susținerea probei de admitere

22 iulie

Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor la proba de admitere

22-23 iulie

Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere

23 iulie

Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor

24-26 iulie

Confirmarea ocupării locului

27 iulie

Redistribuirea locurilor neconfirmate și comunicarea rezultatelor aferente

29 iulie

Confirmarea ocupării locului după redistribuire

31 iulie

Comunicarea rezultatelor finale