Graficul de desfăşurare a admiterii la facultăţi
Sesiunea din septembrie 2024

4-5 septembrie

Înscriere online (până la ora 14.00)

6 septembrie

Comunicarea listei cu candidații înscriși

6 septembrie

Comunicarea programării susținerii probei de admitere

7 septembrie

Culegerea și înregistrarea observațiilor

7 septembrie

Susținerea probei de admitere

7 septembrie

Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor la proba de admitere

9 septembrie

Înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba de admitere

9 septembrie

Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor

10 septembrie

Confirmarea ocupării locului

13 septembrie

Comunicarea rezultatelor la sfârșitul sesiunii de admitere