Üzletkötő Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

Az Üzletkötő Kar két alapképzési programot kínál a hallgatóknak, amelyeket román és angol nyelven is lehet választani: üzletigazgatás szak és vendéglátó-ipari üzletigazgatás szak, valamint négy magiszteri képzési programot: üzletigazgatás, nemzetközi üzletigazgatás (International Business Administration), hotelmenedzsment, vendéglátó–ipari és turisztikai üzletigazgatás (Business Administration in International Hospitality and Tourism). A kar valamennyi képzési programját egyedi megközelítéssel és az oktatási innovációs szempontok figyelembevételével állítottuk össze, és bebizonyosodott, hogy fejlett vállalkozói szellemű üzletembereket sikerül felkészítenünk, akik magas szintű versenyképességgel rendelkeznek, és helyt tudnak állni a gyors változások nyomása alatt lévő üzleti környezetben.

  • Cím: Horea út 7., Kolozsvár, 400174
  • Telefon: +40 264-599.170
  • Email:secretariat.tbs@ubbcluj.ro
  • Honlap: tbs.ubbcluj.ro

Szakok

Üzletigazgatás szakterület

1 ÜZLETIGAZGATÁS szak (3 év, nappali képzés) – román tagozat, illetve angol nyelvű képzés; távoktatás (3 év) a román tagozaton
2 ÜZLETIGAZGATÁS szak Beszterce (3 év, nappali képzés) – román tagozat
3 VENDÉGLÁTÓ-IPARI ÜZLETIGAZGATÁS szak (3 év, nappali képzés és távoktatás) – román tagozat, illetve angol nyelvű képzés; távoktatás (3 év) a román tagozaton

 

Kiválasztási szempontok minden szak esetén

  • A tanulmányi program nyelvén megírt esszé, amelyet a megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek.

A felvételi átlag kiszámításának módja:

  • 100%-ban számít az érettségi jegyek átlaga azon jelentkezők esetében, akik nem vettek részt a „Concursul de cunoștințe” versenyen vagy nem szeretnék elismertetni a versenyen szerzett jegyet.
  • A „Concursul de cunoștințe” verseny 2020 előtti kiadásain részt vevő jelentkezők számára a végső felvételi jegy 100%-át képezi az ismeretfelmérő versenyen megszerzett jegy, abban az esetben, ha az legalább 9,00-es;
  • az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 100%-át képezi + 10%-át az ismeretfelmérő versenyen megszerzett jegy, amennyiben az legalább 6,00-os. A végső jegy nem haladhatja meg a 10-est.

A „Concursul de cunoștințe” versenyre 2023. május 20-án és 2023. július 6-án kerül sor a kar székhelyén.

A 2023 / 2024-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

  • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
  • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás

Üzletigazgatás, román nyelven, alapképzés

30

30

Üzletigazgatás, angol nyelven, alapképzés

30

-

Vendéglátó-ipari üzletigazgatás, román nyelven, alapképzés

30

30

Vendéglátó-ipari üzletigazgatás, angol nyelven, alapképzés

30

-

Vendéglátó-ipari üzletigazgatás – Besztercei Kihelyezett Tagozat, román nyelven, alapképzés

30

-

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás

Üzletigazgatás, román nyelven, alapképzés

120

120

Üzletigazgatás, angol nyelven, alapképzés

120

-

Vendéglátó-ipari üzletigazgatás, román nyelven, alapképzés

120

120

Vendéglátó-ipari üzletigazgatás, angol nyelven, alapképzés

120

-

Vendéglátó-ipari üzletigazgatás – Besztercei Kihelyezett Tagozat, román nyelven, alapképzés

120

-

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2023 / 2024-es tanévben