Történelem és Filozófia Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A Történelem és Filozófia Kar gyökerei az 1872 és 1948 között a Kolozsvári Tudományegyetem keretében működő Bölcsészet és Filozófia Karhoz nyúlnak vissza. Az 1948 és 1959 közötti időszakban történt módosítások egész sorozatát követően döntés született egy történelmi-filozófiai tartalmú képzési program elfogadásáról, amely összekapcsolta a történelmet a filozófiával, egészen 1989-ig. 1990 után, figyelembe véve neves külföldi intézetek és karok tapasztalatait, a Történelem és Filozófia Kar jelentős lépéseket tett struktúrájának és képzési programjainak modernizálása irányába. A Történelem és Filozófia Kar keretében 8 intézet működik: Ókortörténeti és Régészeti Intézet, Középkortörténeti, Kora-modern kori és Művészettörténeti Intézet, Modern kori Történelem, Levéltártudomány és Etnológia Intézet, Nemzetközi Tanulmányok és Jelenkortörténeti Intézet, Magyar Történeti Intézet, Filozófia Intézet, Magyar Filozófiai Intézet, Kora modern és Román Filozófiai Intézet.

Szakok

Történelem szakterület

 1. Archeológia és klasszikus tanulmányok szak (román nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok:

 • Interjú egy projekt alapján, amely a kutatási módszertan elsajátításának mértékét, a szakirodalomban való jártasságot, valamint az eljárás eredetiségét hivatott felmérni – a végső felvételi jegy 75%-át képezi.
 • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 25%-át képezi.
 1. Társadalom, művészet és identitások Közép–Európában. A középkortól a modernitásig szak (román nyelven) – nappali
 2. A modern kor története és szociálantropológiája szak (román nyelven) – nappali
 3. Történelem, emlékezet és szóbeliség a 20. században szak (román nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (2–5 szakok):

 • Interjú egy projekt alapján, amely a kutatási módszertan elsajátításának mértékét, a szakirodalomban való jártasságot, valamint az eljárás eredetiségét hivatott felmérni – a végső felvételi jegy 100%-át képezi.
 1. A kulturális örökség kutatása és hasznosítása szak (magyar nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok:

 • Interjú egy projekt alapján, amely a kutatási módszertan elsajátításának mértékét, a szakirodalomban való jártasságot, valamint az eljárás eredetiségét hivatott felmérni – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
 • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.

Kommunikációtudományok szakterület

 1. Információtudomány és dokumentációtudomány szak (román nyelven) – nappali

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakterület

 1. Jelenkortörténet és nemzetközi kapcsolatok szak (magyar nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (7–8 szakok):

 • Interjú egy projekt alapján, amely a kutatási módszertan elsajátításának mértékét, a szakirodalomban való jártasságot, valamint az eljárás eredetiségét hivatott felmérni – a végső felvételi jegy 100%-át képezi.
 1. Vezetés és kommunikáció a nemzetközi kapcsolatokban szak (román nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok:

 • Érvelésen alapuló portfólió elkészítése, amelyet Megfelelt/Nem felelt meg minősítéssel értékelnek; a jelentkezőknek egy CV-t (maximum 3 oldal) és egy szakmai és tudományos karrierfejlesztési tervet (maximum 4 oldal) kell benyújtaniuk.
 • A kiértékelés során bejutott hallgatók rangsorolásának kritériumai:
  • A záróvizsga átlaga – 75%.
  • Az alapképzés tanulmányi átlaga: – 25%.
 1. Európai közpolitikák és közprogramok kiértékelése szak (román nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok:

 • Érvelésen alapuló portfólió elkészítése, amelyet Megfelelt/Nem felelt meg minősítéssel értékelnek; a jelentkezőknek egy CV-t (maximum 3 oldal) és egy szakmai és tudományos karrierfejlesztési tervet (maximum 4 oldal) kell benyújtaniuk.
 • A kiértékelés során bejutott hallgatók rangsorolásának kritériumai:
  • A záróvizsga átlaga – 50%.
  • Az alapképzés tanulmányi átlaga: – 50%.

Biztonsági tanulmányok szakterület

 1. Biztonságmenedzsment a jelenkori társadalomban szak (román nyelven) – nappali és csökkentett látogatású képzés

Felvételi kritériumok:

 • Érvelésen alapuló portfólió elkészítése, amelyet Megfelelt/Nem felelt meg minősítéssel értékelnek; a jelentkezőknek egy CV-t (maximum 3 oldal) és egy szakmai és tudományos karrierfejlesztési tervet (maximum 4 oldal) kell benyújtaniuk.
 • A kiértékelés során bejutott hallgatók rangsorolásának kritériumai:
  • A záróvizsga átlaga – 75%.
  • Az alapképzés tanulmányi átlaga: – 25%.
 1. Biztonság, szervezeti intelligencia és versenyképesség szak (román nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok:

 • Érvelésen alapuló portfólió elkészítése, amelyet Megfelelt/Nem felelt meg minősítéssel értékelnek; a jelentkezőknek egy CV-t (maximum 3 oldal) és egy szakmai és tudományos karrierfejlesztési tervet (maximum 4 oldal) kell benyújtaniuk.
 • A kiértékelés során bejutott hallgatók rangsorolásának kritériumai:
  • A záróvizsga átlaga – 50%.
  • Az alapképzés tanulmányi átlaga: – 50%.

Filozófia szakterület

 1. Antik és középkori filozófia szak (román nyelven) – nappali
 2. Filozófia, kultúra és kommunikáció szak (román nyelven) – nappali

Kultúratudományok szakterület

 1. Judaisztikai tanulmányok szak (román nyelven) – nappali
 2. Kulturális örökség és kulturális turizmus szak (román nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (12–15 szakok):

 • Interjú egy projekt alapján, amely a kutatási módszertan elsajátításának mértékét, a szakirodalomban való jártasságot, valamint az eljárás eredetiségét hivatott felmérni – a végső felvételi jegy 100%-át képezi.

Filozófia szakterület

 1. Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok szak (magyar nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok:

 • Interjú egy projekt alapján, amely a kutatási módszertan elsajátításának mértékét, a szakirodalomban való jártasságot, valamint az eljárás eredetiségét hivatott felmérni – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
 • A záróvizsga átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.

A helyek elosztásának szempontjai a bejutott jelentkezők között (2,3,4,7,12,13,14,15 szakok)

 • A záróvizsga átlaga
 • A szakdolgozat nyilvános bemutatására kapott jegy a záróvizsga során

A helyek elosztásának szempontjai a bejutott jelentkezők között (1,5,6,8,9,10,11,16 szakok)

 • A záróvizsga írásbeli vizsgájára kapott jegy
 • A szakdolgozat nyilvános bemutatására kapott jegy a záróvizsga során

A 2024 / 2025-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

MAGISZTERI KÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület  

Magiszteri képzés (lej)

nappali csökk. lát.
minden szak. 50 50

MAGISZTERI KÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület  

Magiszteri képzés (lej)

nappali csökk. lát.
minden szak 100 100

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2024 / 2025-es tanévben