Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar (FSPAC) a közigazgatás, az újságírás, a kommunikáció és közkapcsolatok, a leadership, a politikatudományok és a közegészségügy szakterületein kínál képzési programokat. Már a kezdetektől, azaz 1995-től karunkon folyamatos fejlődés ment végbe a képzési programok és a kutatás, az infrastruktúra, az oktatás minősége, valamint a tanórán kívüli tevékenységek terén. A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar küldetésének tartja jó szakemberek kinevelését a politikatudományok, a közigazgatás-tudomány és a kommunikációtudomány területén, és ezáltal stabil, hasznos és hatékonyságon alapuló kapcsolatot szeretne létrehozni az oktatási szféra és a munkaerőpiac között. A javarészt fiatal oktatókból álló munkaközösség a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karon végzett, majd tudását Európa és az Amerikai Egyesült Államok kiváló egyetemein tökéletesítette.

 • Cím: Kolozsvár, General Traian Moşoiu (Zápolya) utca 71.
 • Tel.: +40 264–431505, +40 264–402216, 6261–es mellék
 • E-mail: admitere@fspac.ubbcluj.ro
 • Honlap: fspac.ubbcluj.ro

Szakok

I. NAPPALI KÉPZÉS

Közigazgatás–tudományok szakterület

 1. Közegészségügy/Master of Public Health szak (angol nyelven)
 2. Közintézmények és nonprofit szervezetek menedzsmentje szak (angol nyelven)

  Két modullal rendelkező szak:
  1. Közszolgáltatások menedzsmentje – (angol nyelven)
  2. Nemkormányzati szervezetek menedzsmentje – (angol nyelven)

 3. Közigazgatás szak (angol nyelven)

  Két modullal rendelkező szak:
  1. Közszolgáltatások gazdasági irányítása – (angol nyelven)
  2. Közösségfejlesztés és várostervezés – (angol nyelven)

 4. Konfliktuselemzés és –menedzsment/ Conflict Analysis and Management szak (angol nyelven)

Felvételi kritériumok (1–4 szakok):

 • Angol nyelvű CV és angol nyelvű szándéknyilatkozat alapján készített motivációs interjú; az interjú is angol nyelven történik.
 1. Tudomány, technológia és innováció a közigazgatásban/ Science, Technology and Innovation in Public Governance szak (angol nyelven)

Felvételi kritériumok (5. szak) :

 • Projekt egy megadott téma alapján (Eredményes kormányzás a technológia használata révén) és CV, mindkettő angol nyelven.
 1. Közigazgatás szak (román nyelven)
 2. Projektmenedzsment és a közigazgatási szféra programjainak kiértékelése szak (román nyelven)
 3. Humánerőforrás-menedzsment a nyilvános szférában szak (román nyelven)

Felvételi kritériumok (6–8. szakok) :

 • Román nyelvű CV és szándéknyilatkozat alapján készített motivációs interjú.
 1. Menedzsment és közpolitikák szak (magyar nyelven)

Felvételi kritériumok (9. szak) :

 • Magyar nyelvű CV és szándéknyilatkozat alapján készített motivációs interjú.
 1. Európai közigazgatás szak, Resicabánya (román nyelven)

Felvételi kritériumok (10. szak) :

 • Motivációs esszé – a végső felvételi jegy 20%-át képezi.
 • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 80%-át képezi.

Kommunikációtudományok szakterület

 1. Médiagyártás szak (román nyelven)
 2. Médiamenedzsment szak (román nyelven)

Felvételi kritériumok (11–12. szakok):

 • CV és szándéknyilatkozat alapján készített motivációs interjú (a képzési program által előírt kutatási/szakmai projektre vonatkozó részt is tartalmazva), mindkettő román nyelven – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
 • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 25%-át képezi.
 • Az alapképzési évek tanulmányi átlaga – a végső felvételi jegy 25%-át képezi.

 1. Mediatikus kommunikáció/ Media Communication szak (angol nyelven)

Felvételi kritériumok (13. szak):

 • Angol nyelvű CV és angol nyelvű szándéknyilatkozat alapján készített motivációs interjú (a képzési program által előírt kutatási/szakmai projektre vonatkozó részt is tartalmazva) – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
 • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 25%-át képezi.
 • Az alapképzési évek tanulmányi átlaga – a végső felvételi jegy 25%-át képezi.
 1. Reklám szak (román nyelven)
 2. Közkapcsolatok szak (román nyelven)

Felvételi kritériumok (14–15. szakok):

 • ICV és szándéknyilatkozat alapján készített motivációs interjú – a végső felvételi jegy 70%-át képezi.
 • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 30%-át képezi.
 1. Reklám és közkapcsolatok szak (német és angol nyelven)

Felvételi kritériumok (16. szak):

 • CV és szándéknyilatkozat alapján készült motivációs interjú, német nyelven – a végső felvételi jegy 70%-át képezi.
 • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 30%-át képezi.
 1. Közkapcsolatok és reklám/Public relations and Advertising szak (angol nyelven)

Felvételi kritériumok (17. szak):

 • CV és szándéknyilatkozat alapján készült motivációs interjú angol nyelven – a végső felvételi jegy 70%-át képezi.
 • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 30%-át képezi.
 1. Alkalmazott médiatudományok szak (magyar nyelven)

Felvételi kritériumok (18. szak):

 • Magyar nyelvű CV és szándéknyilatkozat alapján készített motivációs interjú – a végső felvételi jegy 40%-át képezi.
 • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 30%-át képezi.
 • A tanulmányi évek átlaga – a végső felvételi jegy 30%-át képezi.
 1. Kommunikációs készségfejlesztés szak (magyar nyelven)

Felvételi kritériumok (19. szak):

 • Magyar nyelvű CV és szándéknyilatkozat alapján készült motivációs interjú – a végső felvételi jegy 70%-át képezi.
 • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 30%-át képezi.
 1. Digitális média- és játéktanulmányok/Digital Media and Games Studie szak (angol nyelven)

Felvételi kritériumok (20. szak):

 • Angol nyelvű CV és angol nyelvű szándéknyilatkozat alapján készített motivációs interjú (a képzési program által előírt kutatási/szakmai projektre vonatkozó részt is tartalmazva) – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
 • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 25%-át képezi.
 • Az alapképzési évek tanulmányi átlaga – a végső felvételi jegy 25%-át képezi.

Politikatudományok szakterület

 1. Politikai szervezetek menedzsmentje szak (román nyelven)

Felvételi kritériumok (21. szak):

 • CV és szándéknyilatkozat alapján készített motivációs interjú
 1. Kutatástervezés és adatelemzés a társadalomtudományokban/ Research design and data analysis in Social Sciences szak (angol nyelven)
 2. Nemzetközi fejlesztés szak (angol nyelven)

Felvételi kritériumok (22–23 szakok):

 • Angol nyelvű CV és angol nyelvű szándéknyilatkozat alapján készített motivációs interjú – a végső felvételi jegy 25%-át képezi.
 • Motivációs interjú – a végső felvételi jegy 75%-át képezi.

II. CSÖKKENTETT LÁTOGATÁSÚ KÉPZÉS

Közigazgatás–tudományok szakterület

 1. Közigazgatás szak (román nyelven)

Felvételi kritériumok (24. szak):

 • Motivációs levél és CV, mindkettő román nyelven – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
 • Az egyetemi évek tanulmányi átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
 1. Egészségpolitikák és egészségügyi menedzsment szak (román nyelven)

Felvételi kritériumok (25. szak):

 • Felvételi vizsga a jelentkező iratcsomójában elhelyezett motivációs levél alapján

Kommunikációtudományok szakterület

 1. Médiamenedzsment szak (román nyelven)

Felvételi kritériumok (26. szak)

 • CV és szándéknyilatkozat alapján készített motivációs interjú – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
 • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 25%-át képezi.
 • Az (alapképzési) egyetemi évek tanulmányi átlaga – a végső felvételi jegy 25%-át képezi.
 1. Reklám szak (román nyelven)
 2. Közkapcsolatok szak (román nyelven)

Felvételi kritériumok (27–28. szakok)::

 • A beiratkozáskor leadott motivációs levél – a végső felvételi jegy 100%-át képezi.

A helyek elosztásának szempontjai (minden szak esetén)::

 • Az alapképzési tanulmányok átlaga,
 • A záróvizsga átlagjegye.

A 2024 / 2025-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

MAGISZTERI KÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület   Magiszteri képzés (lej)
nappali távoktatás

Közigazgatás
román nyelven

30

30

Közigazgatás
angol nyelven

30

-

Európai közigazgatás – Resicabánya

30

-

Menedzsment és közpolitikák
magyar tagozat

30

-

Közintézmények és nonprofit szervezetek menedzsmentje

30

-

Projektmenedzsment és a közigazgatási szféra programjainak kiértékelése

30

-

Tudomány, technológia és innováció a közigazgatásban/ Science, technology and innovation in public governance

30

-

Konfliktuselemzés és –menedzsment/ Conflict analysis and management

30

30

Politikai szervezetek menedzsmentje

30

-

Kutatástervezés és adatelemzés a társadalomtudományokban

30

-

Nemzetközi fejlesztés

30

-

Kommunikációs készségfejlesztés - magyar nyelven

30

-

Alkalmazott médiatudományok - magyar nyelven

30

-

Reklám és közkapcsolatok - német és angol nyelven

30

-

Közkapcsolatok és reklám - angol nyelven

30

-

Reklám

30

30

Közkapcsolatok

30

30

Médiagyártás

30

-

Mediatikus kommunikáció/ Media Communication

30

-

Médiamenedzsment

30

30

Digital media & games Studies - angol nyelven

30

-

Közegészségügyi szolgáltatások és -politikák
(Public Health)
angol tagozat

30

-

Humánerőforrás-menedzsment a nyilvános szférában

30

-

Kommunikáció és marketing a politikai szektorban

30

-

Kutatástervezés és adatelemzés a társadalomtudományokban / Strategy, Leadership and Innovation in the Public Sector - angol nyelven

30

-

Egészségügyi politikák és egészségügyi menedzsment - 30

MAGISZTERI KÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület   Magiszteri képzés (lej)
nappali távoktatás

Közigazgatás
román nyelven

170*

170*

Közigazgatás
angol nyelven

170*

-

Európai közigazgatás – Resicabánya

170*

-

Menedzsment és közpolitikák
magyar tagozat

170*

-

Közintézmények és nonprofit szervezetek menedzsmentje

170*

-

Projektmenedzsment és a közigazgatási szféra programjainak kiértékelése

170*

-

Tudomány, technológia és innováció a közigazgatásban/ Science, technology and innovation in public governance

170*

-

Konfliktuselemzés és –menedzsment/ Conflict analysis and management

170*

170*

Politikai szervezetek menedzsmentje

170*

-

Kutatástervezés és adatelemzés a társadalomtudományokban

170*

-

Nemzetközi fejlesztés

170*

-

Kommunikációs készségfejlesztés - magyar nyelven

170*

-

Alkalmazott médiatudományok - magyar nyelven

170*

-

Reklám és közkapcsolatok - német és angol nyelven

170*

-

Közkapcsolatok és reklám - angol nyelven

170*

-

Reklám

170*

170*

Közkapcsolatok

170*

170*

Médiagyártás

170*

-

Mediatikus kommunikáció/ Media Communication

170*

-

Mediatikus kommunikáció/ Media Communication

170*

-

Médiamenedzsment

170*

170*

Közegészségügyi szolgáltatások és -politikák
(Public Health)
angol tagozat

170*

-

Humánerőforrás-menedzsment a nyilvános szférában

170*

-

Kommunikáció és marketing a politikai szektorban

170*

-

Kutatástervezés és adatelemzés a társadalomtudományokban / Strategy, Leadership and Innovation in the Public Sector - angol nyelven

170*

-

Egészségügyi politikák és egészségügyi menedzsment

-

170*

*sak más karok / egyetemek végzőseire vonatkozik. Az Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar végzései mentesülnek a felvételi díj alól

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2024 / 2025-es tanévben