Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar a Babeş–Bolyai Tudományegyetem egyik legmodernebb és legdinamikusabb kara, ahol valamennyi egyetemi képzési forma megtalálható: alapképzés, magiszteri képzés, doktori képzés, távoktatás, folyamatos képzés, posztgraduális átképzés, kutatási programok, tanácsadás és fenntartható fejlődés.

  • Cím: Teodor Mihali utca 58–60., Kolozsvár, 400591
  • Telefon: 0264-418655. 5866-os mellék
  • Email: admitere@econ.ubbcluj.ro
  • Honlap: econ.ubbcluj.ro

Szakok

Menedzsment szakterület

1 MENEDZSMENT szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat, illetve angol nyelvű képzés; és távoktatás (3 év) a magyar és román tagozaton

Marketing szakterület

2 MARKETING szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat; és távoktatás a román tagozaton
3 MARKETING szak, Resicabánya (3 év, nappali képzés és távoktatás) – román tagozat;

Üzletigazgatás szakterület

4 A KERESKEDELEM, a TURIZMUS és a SZOLGÁLTATÁSOK GAZDASÁGTANA szak (3 év, nappali képzés és távoktatás) – román tagozat
5 A KERESKEDELEM, a TURIZMUS és a SZOLGÁLTATÁSOK GAZDASÁGTANA szak, Resicabánya (3 év, nappali képzés) – román tagozat
6 A KERESKEDELEM, a TURIZMUS és a SZOLGÁLTATÁSOK GAZDASÁGTANA szak a Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozaton (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat
7 ÜZLETIGAZGATÁS szak (3 év, nappali képzés) – német tagozat
8 VÁLLALAT-GAZDASÁGTAN szak a Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozaton (3 év, nappali képzés és távoktatás) – magyar tagozat

Pénzügy szakterület

9 BANK és PÉNZÜGY szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat, illetve angol nyelvű képzés; távoktatás (3 év) a román tagozaton

Könyvelés szakterület

10 KÖNYVELÉS és SZÁMVITELI INFORMATIKA szak (3 év, nappali képzés) – román tagozat, illetve francia és angol nyelvű képzés; távoktatás (3 év) a román tagozaton
11 KÖNYVELÉS és SZÁMVITELI INFORMATIKA szak, Resicabánya (3 év, nappali képzés és távoktatás) – román tagozat
12 KÖNYVELÉS és SZÁMVITELI INFORMATIKA szak a Máramarosszigeti Kihelyezett Tagozaton (3 év, nappali képzés és távoktatás) – román tagozat

Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika szakterület

13 GAZDASÁGI INFORMATIKA szak (3 év, nappali képzés a magyar és román tagozaton, és távoktatás a román tagozaton)
14 STATISZTIKA és GAZDASÁGI ELŐREJELZÉS szak (3 év, nappali képzés) – román tagozat

Nemzetközi gazdaságtan és üzletek szakterület

15 NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN és ÜZLETEK szak (3 év, nappali képzés) román és angol nyelven; távoktatás (3 év) a román tagozaton

Közgazdaságtan szakterület

16 ÁLTALÁNOS KÖZGAZDASÁGTAN szak (3 év, nappali képzés) – román tagozat
17 AGRÁR-, ÉLELMISZERIPARI és KÖRNYEZETGAZDASÁG szak (3 év, nappali képzés) – román tagozat

Kiválasztási szempontok minden szak esetén

  • I. kritérium: Egy közgazdasági téma bemutatása és grafikai megjelenítése, amely megfelelt/nem felelt meg minősítést kap.A dokumentumot a jelentkezőnek kézzel kell megírnia, és aláírva és dátummal ellátva a beiratkozáskor kell leadnia. A bemutatót a jelentkező által kiválasztott tanulmányi program/programok nyelvén kell megírni. Abban az esetben, ha egy jelentkező több, más-más tannyelvű képzési programra is szeretne bejutni (kiválasztva több opciót is), akkor minden választott képzési nyelv esetén egy-egy dokumentumot kell megírnia.
  • II. kritérium: az I. vizsgaforduló alapján bejutott jelentkezők rangsorolása az érettségi jegyek átlaga alapján történik. A felvételi vizsga átlagát az érettségin megszerzett jegyek átlaga képezi, amelyhez szükség esetén hozzáadódnak a kiegészítő/sajátos kritériumok alapján kapott pontszámok is anélkül, hogy ez a jegy 10-esnél nagyobb lenne.

A 2024 / 2025-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

  • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
  • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak 50 50

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak 150 150

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2024 / 2025-es tanévben