Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar Zeneművészet szakát 2003-ban alapították, hogy lehetőséget nyújtson azoknak a fiataloknak, akik magyar nyelven kívánják zenei tanulmányaikat egyetemi szinten folytatni. Az alapítása óta a zeneművészet szak több átalakuláson ment át, de fő célja mindig is a jól képzett szakemberek utánpótlása maradt, úgy a zeneművészet, mint pedig a pedagógusképzés területén. Az alapképzésben részt vevő hallgatóknak lehetőségük van a zenei szakmához kapcsolódó főbb elméleti tárgyak tanulmányozására. Emellett olyan választható és fakultatív tárgyak közül választhatnak - mint például a különböző hangszereken való játék elsajátítása vagy tökéletesítése - melyek hozzájárulnak a gyakorlati készségek fejlesztéshez. A zenei menedzsment tanulmányozása révén pedig a szervezési és készségek is fejleszthetők, melyek egy gyakorló zenész szakmai életében elengedhetetlenek.

Zene

Mesterképzés szinten a Zeneművészet szakon csak egy képzés működik, mégpedig a Zeneművészet a kortárs térben, melynek feladata a zenei menedzsment és mediáció területén jól képzett szakemberek képzése. A Zeneművészet a kortárs térben szakirány célja olyan zenészek képzése, akik munkájuk révén egyfajta hidat képeznek a zeneművészet és a közönség között, olyan készségek és ismeretek révén, melyek lehetővé teszik számukra a magas színvonalú zenei programok tervezését és megvalósítását.



 • Cím: Horea út 7., Kolozsvár, 400174
 • Telefon: +40 264 590.723
 • Fax. +40 264 590.723
 • Email: secretar.rt@ubbcluj.ro
 • Honlap: rt.ubbcluj.ro

Szakok

Teológia szakterület

1 REFORMÁTUS VALLÁSPEDAGÓGIA szak (3 év, nappali képzés) – magyar tagozat

Kiválasztási szempontok

 • Motivációs esszé megírása, amelyet a megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek.
 • az érettségi jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 75%-át képezi.
 • az érettségi vizsga teológiai tantárgyának jegye (elméleti líceumot végzettek esetében) vagy az érettségi vizsga román nyelv és irodalom tárgyának jegye vagy az érettségi vizsga magyar nyelv és irodalom tárgyának jegye vagy az érettségi vizsga humán szaktárgyának jegye (a jelentkező választása szerint) – a végső felvételi jegy 25%-át képezi.

Zene szakterület

2 ZENEPEDAGÓGIA szak (3 év, nappali képzés) – magyar tagozat

Kiválasztási szempontok

 • az érettségi jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 25%-át képezi.
 • 1. vizsga: énekvizsga (gyakorlati próba) – a végső felvételi jegy 75%-át képezi.
 • 2. vizsga: zenei készségeket felmérő vizsga és interjú, amelyet a megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek.

 

A 2024 / 2025-ös tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak
30 -

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak 70 -
több szak esetén 80 -

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2024 / 2025-ös tanévben