Facultatea de Business

INFO admitere

Contact

Facultatea de Business oferă studenților două programe de nivel licență predate atât în limba română cât și în limba engleză: Administrarea Afacerilor și Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, precum și patru programe de masterat Administrarea Afacerilor, International Business Administration, Management Hotelier și Business Administration in International Hospitality and Tourism.

Toate programele facultății sunt concepute cu o abordare unică şi inovatoare de învăţare, care s-a dovedit că poate pregăti oameni de afaceri cu spirit antreprenorial dezvoltat şi cu abilitatea de a concura la un nivel înalt de performanţă într-un mediu de business aflat sub presiunea schimbărilor rapide.

Facultatea și-a asumat obiectivul studenţilor săi: reuşita lor este şi a facultății. De aceea, fiecare program de studii, fiecare acţiune din cadrul Facultăţii de Business este gândită pentru a conduce spre ceea ce studenţii caută: să aibă aceleaşi oportunităţi de studiu ca în cele mai bune facultăţi de profil la nivel internaţional, să li se ofere ocazia de a obţine cunoştinţele şi abilităţile care să îi facă respectaţi şi apreciaţi în ţară şi în străinătate.

Facultatea de Business a devenit în timp, prin excelenţă în procesul de învăţare şi dezvoltare, o facultate de afaceri puternică la nivel regional, cu conexiuni în mediul de afaceri local şi internaţional. Acesta este motivul pentru care multe întreprinderi de top încearcă să îşi selecteze viitorii angajaţi direct de pe băncile facultăţii noastre. Este, de asemenea, motivul pentru care şcoli de business din întreaga lume aleg să încheie parteneriate şi să creeze programe de tip dublă diplomă cu noi: avem peste 70 de universităţi partenere ale Facultăţii de Business.  • Adresa: Str. Horea nr. 7, Cluj-Napoca, 400174
  • Tel.: +40 264 599.170
  • E-mail: secretariat.tbs@ubbcluj.ro
  • Web : http://tbs.ubbcluj.ro/

Specializări

Domeniul Administrarea afacerilor

1 Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română și engleză
- 3 ani, învățământ la distanță - în limba română
2 Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR la Bistrița - 3 ani, cu frecvență - în limba română
3 Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN SERVICII DE OSPITALITATE
-
3 ani, cu frecvenţă - în limbile română și engleză
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română

 

Criterii de selecție pentru toate specializările

  • Eseu motivațional, redactat în limba de predare a programului, notat cu calificativul Admis/Respins.

Modalitatea de calcul a mediei de admitere:

  • 100% media examenului de bacalaureat pentru candidații care nu au participat la Concursul de Cunoștințe sau nu doresc să se ia în calcul nota obținută la concurs;
  • 100% nota concursului de cunoștințe, doar dacă această notă este cel puțin egală cu 9,00, pentru participanții la concursul de cunoștințe în ediții anterioare anului 2020;
  • 100% media obținută la examenul de bacalaureat + 10% nota concursului de cunoștințe dacă nota obținută la concursul de cunoștințe este cel puțin egală cu 6,00. Nota finală nu poate să depășească nota 10,00.
Concursul de cunoștințe se va desfășura în datele: 20 mai 2023 și 6 iulie 2023, la sediul facultății.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2023 / 2024

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Administrarea Afacerilor, limba de predare română, licenţă

30

30

Administrarea Afacerilor, limba de predare engleză, licenţă

30

-

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare română, licenţă

30

30

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare engleză, licenţă

30

-

Administrarea Afacerilor – Extensia Bistriţa, limba de predare română, licenţă

30

-

 

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Administrarea Afacerilor, limba de predare română, licenţă

170

170

Administrarea Afacerilor, limba de predare engleză, licenţă

170

-

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare română, licenţă

170

170

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare engleză, licenţă

170

-

Administrarea Afacerilor – Extensia Bistriţa, limba de predare română, licenţă

170

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023 / 2024 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Administrarea Afacerilor, limba de predare română, licenţă

3.500

3.500

Administrarea Afacerilor, limba de predare engleză, licenţă

3.800

-

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare română, licenţă

3.500

3.500

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare engleză, licenţă

3.500

-

Administrarea Afacerilor – Extensia Bistriţa, limba de predare română, licenţă

3.500

-