Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar a Babeș–Bolyai Tudományegyetem egyik legmodernebb és legdinamikusabb kara, és a környezeti kérdésekben való felkészülést biztosítja alapképzésen, magiszteri és doktori képzésen, a legújabb, attraktív és népszerű szakokon: környezettudomány (román és magyar tannyelvű képzés), környezetföldrajz, környezetmérnöki, biotechnikai és ökológiai rendszerek mérnöki tudománya (alapképzés); kockázatértékelés és környezetbiztonság, környezetirányítás és környezetvédelem, környezetminőség és energiaforrások, hulladékértékesítés mérnöki, valamint a fenntartható fejlődés és környezetmenedzsment magiszteri szakokon. Az elmúlt évek során karunk fejlődött, és folyamatosan alkalmazkodott az oktatási politikák és a környezeti stratégiák keretében népszerűsített elvárásokhoz, megpróbálván ugyanakkor választ adni az egyre nagyobb igényű munkaerő-piaci elvárásoknak.

Szakok

Környezettudományok szakterület

  1. Környezetirányítás és környezetvédelem szak (román nyelven) – nappali és csökkentett látogatású képzés

Környezetmérnöki szakterület

  1. Hulladékértékesítés mérnöki szak (román nyelven) – nappali
  2. Fenntartható fejlődés és környezetmenedzsment/ Sustainable Development and Environmental Management szak (angol nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (minden szak):

  • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
  • Interjú egy személyes és tudományos terv alapján, a képzési program nyelvén – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.

A helyek elosztása (minden szak)

  • Az alapképzési tanulmányok átlaga
  • Az utolsó alapképzési tanulmányi év átlaga

A 2024 / 2025-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

  • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
  • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

MAGISZTERI KÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület  

Magiszteri képzés (lej)

nappali csökk. lát.
minden szak. 50 50

MAGISZTERI KÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület  

Magiszteri képzés (lej)

nappali csökk. lát.
minden szak 90 90

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2024 / 2025-es tanévben