Színház és Film Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A Színház és Film Karnak nemcsak oktatási, hanem tudományos kutatási és művészeti alkotói küldetése is van, amelyek megoszlanak a kínált művészeti szakterületek között: Színház és színművészet, valamint Filmművészet és média. A kar központi küldetése, hogy magas szinten, kiváló szakembereket képezzen a színművészet és a film szakterületén, akik az egyre dinamikusabb és globalizáltabb kulturális kontextusban képesek lesznek szakmájuk gyakorlására, úgy a támogatott hazai és nemzetközi kulturális intézmények keretében, mint a független társulatoknál. A Színház és Film Kar kitűzött célja egy imaginatív és kreatív gondolkodás kialakítása, a performatív képességek fejlesztése, a klasszikus, tapasztalati és alternatív médiatechnikák használata, újszerű művészeti alkotások létrehozása érdekében.

Bővebb információk az oktatási kínálatáról, kutatási és kreatív alkotási tevékenységről, valamint a diákok eredményeiről elérhetők a kar hivatalos oldalain: • Cím: M. Kogălniceanu (Farkas) utca 4. szám, RO-400084, Kolozsvár
 • Tel.: +40 264 590066
 • Tel.: +40 264 405357
 • Email: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro
 • Honlap: https://hu.teatrufilm.ubbcluj.ro/

Szakok

Színművészet és színház szakterület

 1. Színházi nevelés szak (angol és német nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (1. szak)

 • Interjú az egyéni karrierfejlesztési motivációs terv bemutatása, valamint a színházi nevelési technikák alkalmazása alapján. A felvételi próba angol nyelven zajlik.
 1. Színházművészet szak (román nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (2. szak)

 • A–modul – Színészképzés
  • Egy monológ vagy szerep: a monológot a vizsgáztató bizottság választja ki a hallgató által bemutatott repertoárból – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
  • Improvizációs színházi műhelygyakorlat – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
 • B–modul – Színházi rendezés
  • Interjú: a jelentkezőknek általános/színházi műveltségi interjún kell részt venniük, és meg kell indokolniuk a szakválasztást – a végső felvételi jegy 40%-át képezi.
  • A jelentkező egy színházi rendezői projektet mutat be – a végső felvételi jegy 60%-át képezi.
 1. Kortárs színház (színművészet és színháztudomány) szak (magyar nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (3. szak)

 • A jelentkezőknek interjú/kollokviumon kell részt venniük, valamint a Színház és Színművészet szakterülettel kapcsolatos egyéni kutatói vagy alkotói projektet kell bemutatniuk, amelyet előzőleg írásban is elkészítenek. Ennek a projektnek tükröznie kell a szakválasztás motivációit.
 1. Kulturális menedzsment és vállalkozás szak (román nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (4. szak)

 • A jelentkezőt egy egyéni kutatási vagy alkotói projekt alapján hallgatják meg, amely a szakterületet érinti, és amely a motivációt, valamint az általános és a szakismereteket méri fel. A javasolt projektet a felvételi dossziéban kell benyújtani.

Film és média szakterület

 1. Dokumentumfilm–gyártás/Documentary Filmmaking szak (angol nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (5. szak)

 • A jelentkezőkkel egy angol nyelvű online interjú készül egy egyéni dokumentumfilm-projekt alapján, amelyet írásban is el kell készíteni, és a beiratkozáskor leadni.
 1. A kisjátékfilm művészete szak (magyar nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (6. szak)

 • A jelentkezővel magyar nyelvű online interjú készül egy előzőleg szintén magyarul megírt egyéni projekt alapján (játékfilm, dokumentumfilm, animációs stb.), amelynek során felmérjük a szakterülettel kapcsolatos általános ismereteket. A projektnek tartalmaznia kell a motivációt, a célközönséget, a vázlatot, a szinopszist és a projekt megvalósíthatóságát indokló részt.
 1. Interaktív digitális művészetek/Digital interactive arts szak (angol nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (7. szak)

 • A jelentkezőkkel angol nyelvű interjú készül egy egyéni művészeti projekt alapján, amelyet írásban is el kell készíteni, és a beiratkozáskor leadni, és amelynek igazolnia kell az interaktív technikák alkalmazása iránti érdeklődést a művészeti alkotás létrehozásában.
 1. Film- és audiovizuális tanulmányok/ Film and Audiovisual Studies szak (angol nyelven) – nappali

Felvételi kritériumok (8. szak)

 • A jelentkező a film és média területéről szóló, előre elkészített és a felvételi dossziéban benyújtott egyéni kutatási projekt alapján online interjún vesz részt, angol nyelven.

A helyek elosztásának szempontjai (minden szak esetén):

 • A záróvizsga átlagjegye;
 • Az érettségi vizsga átlagjegye.

A 2024 / 2025-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2024 / 2025-es tanévben