PSZICHOPEDAGÓGIAI KÉPZÉSI PROGRAM (PEDAGÓGIAI MODUL) A TANÁRI PÁLYÁRA KÉSZÜLŐKNEK, II-es SZINT

Amennyiben tanári pályát szeretnél választani, el kell végezned a pszichopedagógiai képzési programot is (pedagógiai modul)


A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete (DPPD – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) az egyedüli akadémiai szervezet, amely rendelkezik azzal a jogkörrel, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók vagy az egyetemet végzettek pszichopedagógiai, didaktikai és gyakorlati felkészítését és továbbképzését biztosítsa a román, magyar és német tagozaton egyaránt.

Beiratkozás

 • A II-es szintű pszichopedagógiai programra (magiszteri képzés, elmélyítés) való beiratkozásra kizárólag online kerül sor a magiszteri felvételi időszakban, a helyek visszaigazolásakor.
 • A II-es szintű pszichopedagógiai program elvégzése lehetővé teszi a tanári tevékenység végzését minden szinten, az alapképzési oklevélen szereplő szakon.
 • A II-es szintű pszichopedagógiai modulra csak azok a jelentkezők iratkozhatnak, akik elvégezték az I-es szintű modult, és tanulmányaikat I. éves magiszteri hallgatóként folytatják.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • igazolás vagy oklevélmásolat a Tanárképző Intézet I-es szintű pszicho-pedagógiai moduljának elvégezéséről, a melléklettel együtt;
 • az egyetemi oklevél vagy az alapképzés elvégzéséről szóló igazolás fénymásolata, oklevél-melléklettel együtt;
 • családorvosi igazolás, amelyből kiderül, hogy a jelentkező nem szenved fertőző betegségben vagy egyéb olyan betegségben, amely alkalmatlanná tenné az oktatói hivatás gyakorlására;
 • II-es szintű tanulmányi szerződés, amelyet román nyelven kell kitölteni (és opcionálisan a választott pszichopedagógiai program nyelvén);
 • keresztlevél fénymásolata;
 • személyazonossági igazolvány fénymásolata
 • házassági oklevél fénymásolata (névváltoztatás esetén).

A tandíjakra vonatkozó tudnivalók:

 • Tandíjmentes helyek esetében: a tandíjmentes (állami) helyekre felvételt nyert jelentkezőknek a Tanárképző Intézetnél szintén hallgatói státusuk lesz (tandíjmentes helyre bejutott hallgatók).
 • Tandíjas helyek esetében: a tandíjas helyekre felvételt nyert jelentkezők a költségtérítéses rendszer keretében vehetik fel a pedagógia modul tantárgyait. Nekik a tandíj első részletét, a 2023–2024-es egyetemi tanév I. félévi tandíját, 2023. októberében kell befizetniük.
 •  

Tanárképző Intézet elérhetősége

 • Cím: Tanárképző Intézet (DPPD), Calea Moților, 11 sz., Kolozsvár, 400001
 • Tel./Fax: 0264-597.000
 • Email: dppd@ubbcluj.ro
 • Honlap: dppd.ubbcluj.ro