Fizika Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A felsőoktatás hagyománya az egzakt tudományok területén, beleértve a matematikát és a fizikát, hosszú évszázadokra nyúlik vissza. Görög nyelven a fizika „természetet” jelent, és mivel ennek a világnak a titkait fejti meg, a kvarkoktól egészen a csillagokig, a tudományok királynője marad. A Fizika Kar célul tűzi ki a fizikáról és a fizikusok szerepéről szóló új perspektíva megteremtését mai világunkban. A Fizika Kar 3 éves alapképzési programokat kínál a jelentkezőknek az alábbi szakokon: fizika, orvosi fizika, fizika-informatika, valamint a 4 éves mérnöki fizika. Az alapképzési oklevél megszerzését követően végzős hallgatóink a kar által meghirdetett, 2 éves magiszteri képzési programokra is jelentkezhetnek, az alábbi szakterületeken: szilárdtestfizika, orvosi- és biofizika, számítógépes fizika. A mesteri képzés után hallgatóink a doktori képzésen tökéletesíthetik karrierjüket a Fizika Doktori Iskola keretén belül: atom-, molekula- és magfizika, kondenzált anyagok fizikája, elméleti fizika, orvosi- és biofizika szakterületeken.

Szakok

Fizika szakterület

 1. Szilárdtestfizika szak (angol nyelven)

Felvételi kritériumok

 • interjú a tanulmányi program nyelvén – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
 • a záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
 1. Számítógépes fizika szak (angol nyelven)

Felvételi kritériumok

 • interjú a tanulmányi program nyelvén – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
 • a záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi
 1. Biofizika és orvosi fizika szak (román nyelven)

Felvételi kritériumok

 • interjú a tanulmányi program nyelvén – a végső felvételi jegy 60%-át képezi
 • a záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 40%-át képezi

A helyek elosztása (minden szak)

 • Az interjú során kapott jegy
 • A záróvizsga átlaga

A 2024 / 2025-ös tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

MAGISZTERI KÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület  

Magiszteri képzés (lej)

nappali csökk. lát.
minden szak. 30 -

MAGISZTERI KÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület  

Magiszteri képzés (lej)

nappali csökk. lát.
minden szak 70 -

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2024 / 2025-ös tanévben