Mérnöki Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

Az 1771-ben kezdődő műszaki és technológiai innovációs hagyomány eredményeként, Resicabányán 200 évvel később elindult a műszaki felsőoktatási képzés. A Resicabányán képzett szakemberek több mint 49 éve folyamatosan a technológiai forradalom élvonalában állnak nemcsak a hagyományos iparágakban (elektromechanika, gépészmérnöki), hanem avantgárd szakterületen is (alkalmazott informatika). A munkaerő-piacon nagy igény mutatkozik a cégek részéről a mérnöki tudományok területén végzett szakemberek iránt, és ez exponenciálisan megnöveli a fiatal mérnökök alkalmazásának esélyét.

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemhez tartozó Mérnöki Kar legfontosabb célkitűzése az alapvető és folyamatos szakképzés biztosítása egyetemi szintű alapképzési, magiszteri és doktori képzési programok keretében, valamint posztliceális és szakképzési/felnőttképzési programok révén a régió szükségleteihez igazodó szakterületeken. A mérnöki kar által biztosított tanulmányi programok multidiszciplináris jellege – amelyek a szakismeretek mellett menedzsment jellegű képzést is nyújtanak –, végzőseinket nemcsak a munkaerő-piacra való gyors beilleszkedéshez szükséges szaktudással vértezi fel, hanem a vállalkozói szellem kialakítását is biztosítja. Egy ismeretalapú, de humanista jellegű társadalom kontextusában a Mérnöki Kar által felvállalt további küldetést a polgári szellemiségű és társadalmi felelősséget vállaló végzősök felkészítése képezi, akik a közösség és a társadalom számára aktív európai polgárokként nyilvánulhatnak meg.

A Mérnöki Kar küldetésének másik komponense az üzleti környezet és a közszféra intézményeinek támogatása a régió esetében releváns témákra alkalmazott kutatások révén, amely a helyi cégek és intézmények számára biztosított tudás által valósul meg (tudástranszfer). A jó szakmai felkészültség és az erős és innovatív jellem kialakulásának bizonyítéka a resicabányai mérnökök magas létszáma, akik hazai és külföldi kutatócsoportokban vagy a termelésben dolgoznak. Itt nemcsak szakembereket képezünk, hanem jellemeket formálunk.  • Cím: Piaţa Traian Vuia, Nr. 1 – 4, Resicabánya, 320085, Románia
  • Tel.: 0730583012
  • E-mail : admitere.eng@ubbcluj.ro; contact.eng@ubbcluj.ro
  • Honlap https://eng.ubbcluj.ro/

Szakok

Gépészmérnöki szakterület

1 GÉPÉSZMÉRNÖKI szak (4 év, nappali képzés) – román tagozat

Villamosmérnöki szakterület

2 ELEKTROMECHANIKA szak, (4 év, nappali képzés) – román tagozat
3 A VILLAMOSMÉRNÖKI TERÜLETEN ALKALMAZOTT INFORMATIKA szak, (4 év, nappali képzés) – román tagozat

Alkalmazott mérnöki tudományok szakterület

4 IPARI INFORMATIKA szak (4 év, nappali képzés) – román tagozat

 

Kiválasztási szempontok minden szak esetében

  • Motivációs esszé megírása, amelyet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek. Az eredmények közzététele a felvételi platformon keresztül történik.
  • Az érettségi vizsgán a kettes és hármas írásbeli vizsgákra kapott jegy számtani átlaga két tizedesnyi pontossággal (a szakterület esetén kötelező vizsga, illetve a szakterület és a szak esetén választható vizsga), amely a felvételi jegy 100%-át képezi.
  • Mindazon jelentkezők, akik az elmúlt 4 évben I., II., III. díjat vagy dicséretet kaptak az iskolai tantárgyversenyek nemzetközi és/vagy országos szakaszán, 10-es felvételi átlaggal jutnak be.

A 2024 / 2025-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

  • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
  • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak
50 -

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak 50 -

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2024 / 2025-es tanévben