Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar a szociológia, a kulturális antropológia, a szociális munka és a humánerőforrás menedzsment szakokon biztosít képzést. A karra jelentkező diákok a román és a magyar tagozat között választhatnak. Minden egyetemi tanévben angol tannyelvű előadások is vannak, és külföldről érkező hallgatókat is fogadunk. Dinamikus és a társadalmi valóságra érzékeny környezetben valósítjuk meg az interaktív tanulás hagyományát, valamint az egyetemi oktatók és hallgatók közötti együttműködést kutatási projektek és szociális beavatkozások keretében. Végzőseink szakértő-tanácsadóként dolgoznak köz- és magánintézmények marketing és humánerőforrás osztályain, közvélemény-kutatással foglalkozó intézetek kutatói, újságírók, szociális munkások, iskolai tanácsadók, egyetemi oktatók vagy közoktatási intézmények tanárai.

  • Cím: B-dul 21 Decembrie/ 1989 sugárút, 128–130., Kolozsvár, 400604
  • Telefon: 0756-831955
  • Email: admitere.socasis@ubbcluj.ro
  • Honlap: socasis.ubbcluj.ro/

Szakok

Szociológia szakterület

1 SZOCIOLÓGIA szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat
2 HUMÁNERŐFORRÁS szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat
3 ANTROPOLÓGIA szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat

Szociális munka szakterület

4 SZOCIÁLIS MUNKA szak (3 év, nappali képzés és távoktatás) – magyar és román tagozat
5 SZOCIÁLIS MUNKA szak Resicabánya (3 év, nappali képzés és távoktatás) – román tagozat

 

Felvételi kritériumok minden szak esetén

  • motivációs levél, amelyet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek;
  • az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 100%-át képezi, valamint a tandíjas helyre felvételiző, egyetemi oklevéllel rendelkező jelentkezők esetén a záróvizsga átlaga a végső felvételi jegy 100%-át képezi;
  • felvételi kedvezményben részesülnek a kar által szervezett versenyek résztvevői és díjazottjai, valamint aziskolaitantárgyversenyek résztvevői és díjazottjai. További részletek a kar honlapján.

A 2024 / 2025-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

  • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
  • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak
30 30
Szociális munka – Resicabánya 30 -

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak 120 120
Szociális munka – Resicabánya 120 -

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2024 / 2025-es tanévben