Földrajz Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A földrajznak, mint akadémiai ismeretterületnek, elvitathatatlan és messzire visszanyúló hagyománya van az Alma Mater Napocensis világában. 1919-ben az akkori földrajztudomány két kiemelkedő személyisége, Emmanuel de Martonne és George Vâlsan, megalapozta a román tannyelvű modern földrajzoktatást a Nagy Egyesülést követő első évben létrehozott Felső-Dacia Tudományegyetem keretén belül. Több oktató- és kutatógeneráció kitartó, szenvedélyes és felelősségteljes munkája, tudományos életműve, és életpéldája meggyőző módon érvényre juttatta a tradíció ütőkártyáit: professzionalizmus, tapasztalat, presztízs, országos és nemzetközi elismertség. A jelenlegi Földrajz Kar, a nevezetes és rangos Babeș–Bolyai Tudományegyetem részeként, kétségtelenül birtokában van a „fiatalság” ütőkártyáinak is: dinamizmus, leleményesség, nyitottság és pragmatizmus. Mindezek megtapasztalhatóak voltak különösen 1994 után, amikor a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen belül karunk önálló szervezeti egységgé alakult. Míg 1990-ig a Földrajz Karon legtöbb 100 hallgató folytatta tanulmányait egyetlen alapképzési program (földrajz) keretében, jelen pillanatban karunknak több mint 2.000 hallgatója van az öt alapképzési program, a négy magiszteri program, valamint a Doktori Iskola soraiban.

  • Cím: Clinicilor (Mikó) utca 5–7., Kolozsvár, 400006
  • Telefon: 0264-431865; 0264-592.214
  • Email: admit.geografie@ubbcluj.ro
  • Honlap: geografie.ubbcluj.ro/

Szakok

Földrajz szakterület

1

FÖLDRAJZ szak (3 éves, nappali képzés) – magyar, román tagozat

2 TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (3 éves, nappali képzés a román, magyar és német tagozaton; 3 éves, távoktatás a román tagozaton)
3 TURIZMUSFÖLDRAJZ szak Gyergyószentmiklóson (3 éves, nappali képzés) – magyar és román tagozat
4 TURIZMUSFÖLDRAJZ szak Máramarosszigeten (3 éves, nappali képzés) – román tagozat
5 TURIZMUSFÖLDRAJZ szak Besztercén (3 éves, nappali képzés) – román tagozat
6 TURIZMUSFÖLDRAJZ szak Zilahon (3 éves, nappali képzés) – román tagozat
7 TERÜLETFEJLESZTÉS szak (3 éves, nappali képzés) – magyar és román tagozat
8 KARTOGRÁFIA (térképészet) szak (3 éves, nappali képzés) – román tagozat
9 HIDROLÓGIA és METEOROLÓGIA szak (3 éves, nappali képzés) – román tagozat

 

Kiválasztási szempontok minden szak esetében

  • motivációs levél, amelyet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek
  • Az érettségi jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 100%-át képezi.
  • Azok a jelentkezők, akik I., II. vagy III. helyezést értek el a GEOMONDIS verseny regionális szakaszán (Kolozsvár) 10-es felvételi átlaggal jutnak be.

A 2024 / 2025-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

  • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
  • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak
50 50

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás
minden szak 120 120

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2024 / 2025-es tanévben