Görög-Katolikus Teológia és Tanárképző Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

Teológiai tanulmányokat folytatni azt jelenti, hogy megtanulsz tájékozódni egy pluralista univerzumban, az Istennel és az embertársakkal való viszonyban. Ez nem csupán azt jelenti, hogy elsajátítod a társadalom és a kultúránk keresztény alapjait, hanem az általános emberi értékeket érthetővé, befogadhatóvá kell tenni a mai világ számára. Amit mi nyújtunk, az a teológia tanulmányozása egy kiemelt tudományos szintű egyetemi környezetben, multikulturális és több felekezetű légkörben, ami a kolozsvári egyetem sajátossága. Karunk törekszik összehangolni a nyilvánosan felvállalt katolikus identitást az európai civilizáció értékeivel, a bizánci egyházi hagyománnyal, amely a román spiritualitás kifejeződése.

 • Cím: Kolozsvár, Moţilor utca 26.
 • Telefon: +40 264–599579
 • Fax: +40 264-590714
 • Email: gct@gct.ubbcluj.ro
 • Honlap: gct.ubbcluj.ro

Szakok

Teológia szakterület

 1. Biblikus teológia szak (román nyelven)
 2. Az európai identitás keresztény alapjai szak, Nagyvárad (román nyelven)
 3. Pasztorális teológia az egyházi közösségekben szak, Balázsfalva (román nyelven)

Felvételi kritériumok (minden tanulmányi program):

 • A beiratkozáskor benyújtott motivációs levél – megfelelt/nem felet meg minősítéssel
 • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 100%-át képezi.

A helyek elosztásának szempontjai (minden tanulmányi program):

 • Az érettségi jegyek átlaga,
 • Az alapképzési tanulmányok átlagjegye.

A 2024 / 2025-ös tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

MAGISZTERI KÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület  

Magiszteri képzés (lej)

nappali csökk. lát.

Kolozsvári intézet - minden szak

30

-

Nagyváradi intézet - minden szak

30

-

Balázsfalvai intézet - minden szak

30

-

MAGISZTERI KÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület   Magiszteri képzés (lej)
nappali távoktatás


Kolozsvári intézet - minden szak
1 szak
2 szak50
60

-

Nagyváradi intézet - minden szak

50

-

Balázsfalvai intézet - minden szak

50

-

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2024 / 2025-ös tanévben