Történelem és Filozófia Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A Történelem és Filozófia Kar gyökerei az 1872 és 1948 között a Kolozsvári Tudományegyetem keretében működő Bölcsészet és Filozófia Karhoz nyúlnak vissza. Az 1948 és 1959 közötti időszakban történt módosítások egész sorozatát követően döntés született egy történelmi-filozófiai tartalmú képzési program elfogadásáról, amely összekapcsolta a történelmet a filozófiával, egészen 1989-ig. 1990 után, figyelembe véve neves külföldi intézetek és karok tapasztalatait, a Történelem és Filozófia Kar jelentős lépéseket tett struktúrájának és képzési programjainak modernizálása irányába. A Történelem és Filozófia Kar keretében 8 intézet működik: Ókortörténeti és Régészeti Intézet, Középkortörténeti, Kora-modern kori és Művészettörténeti Intézet, Modern kori Történelem, Levéltártudomány és Etnológia Intézet, Nemzetközi Tanulmányok és Jelenkortörténeti Intézet, Magyar Történeti Intézet, Filozófia Intézet, Magyar Filozófiai Intézet, Kora modern és Román Filozófiai Intézet.

  • Cím: Mihail Kogălniceanu (Farkas) utca 1., Kolozsvár, 4000084
  • Telefon: +40 264-405.300, 5275-es mellék, 0756-017552
  • Email: hiphi@ubbcluj.ro
  • Honlap: hiphi.ubbcluj.ro/

Szakok

Történelem szakterület

1 TÖRTÉNELEM szak (3 év, nappali képzés) – magyar, román tagozat; (3 év, távoktatás) – a magyar és román tagozaton
2 MŰVÉSZETTÖRTÉNET szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat
3 RÉGÉSZET szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat
4 LEVÉLTÁR szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat

Kommunikációtudományok szakterület

5 INFORMÁCIÓTUDOMÁNY és DOKUMENTÁCIÓTUDOMÁNY szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat

Kultúratudományok szakterület

6 ETNOLÓGIA szak (3 év, nappali képzés) – román tagozat
7 KULTURÁLIS TURIZMUS szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakterület

8 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK és EURÓPAI TANULMÁNYOK szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román tagozat

Filozófia szakterület

9 FILOZÓFIA szak (3 év, nappali képzés) – magyar, román tagozat; (3 év, távoktatás) a román tagozaton

Biztonsági tanulmányok szakterület

10 BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK szak (3 év, nappali képzés) – román és angol tagozat; (3 év, távoktatás) a román tagozaton

Kiválasztási szempontok minden szak esetén

  • Motivációs esszé leadása, amelyet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek. A dokumentumot a választott képzési program nyelvén kell megfogalmazni.
  • A jelentkezők rangsorolása az érettségi átlag szerint történik, amely a végső felvételi jegy 100%-át képezi.

 

A 2024 / 2025-ös tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

  • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
  • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület

Alapképzés
(lej)

nappali

távoktatás

minden szak

50

50

 

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület

Alapképzés
(lej)

nappali

távoktatás

minden szak

120

120

 

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2024 / 2025-ös tanévben

1. ALAPKÉPZÉS

Szak/szakterület

Alapképzés (lej)

nappali

távoktatás

minden szak

2.800

2.600