Földrajz Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A földrajznak, mint akadémiai ismeretterületnek, elvitathatatlan és messzire visszanyúló hagyománya van az Alma Mater Napocensis világában. 1919-ben az akkori földrajztudomány két kiemelkedő személyisége, Emmanuel de Martonne és George Vâlsan, megalapozta a román tannyelvű modern földrajzoktatást a Nagy Egyesülést követő első évben létrehozott Felső-Dacia Tudományegyetem keretén belül. Több oktató- és kutatógeneráció kitartó, szenvedélyes és felelősségteljes munkája, tudományos életműve, és életpéldája meggyőző módon érvényre juttatta a tradíció ütőkártyáit: professzionalizmus, tapasztalat, presztízs, országos és nemzetközi elismertség. A jelenlegi Földrajz Kar, a nevezetes és rangos Babeș–Bolyai Tudományegyetem részeként, kétségtelenül birtokában van a „fiatalság” ütőkártyáinak is: dinamizmus, leleményesség, nyitottság és pragmatizmus. Mindezek megtapasztalhatóak voltak különösen 1994 után, amikor a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen belül karunk önálló szervezeti egységgé alakult. Míg 1990-ig a Földrajz Karon legtöbb 100 hallgató folytatta tanulmányait egyetlen alapképzési program (földrajz) keretében, jelen pillanatban karunknak több mint 2.000 hallgatója van az öt alapképzési program, a négy magiszteri program, valamint a Doktori Iskola soraiban.

Szakok

NAPPALI TANULMÁNYI PROGRAMOK ÉS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

Földrajz szakterület

 1. Turizmusfejlesztés és turizmusfejlődés szak (román nyelven)
 2. Geomatika szak (román nyelven)
 3. Régiótervezés és régiófejlesztés szak (román nyelven)
 4. Turizmus és területfejlesztés szak (magyar nyelven)
 5. Ökoturizmus és fenntartható fejlődés szak, Gyergyószentmiklós (magyar nyelven)
 6. Sportturizmus és szórakoztatás az ökoturizmus perspektívájából szak, Beszterce (interdiszciplináris: testnevelés– és sporttudomány szakirány), (román nyelven)
 7. Turizmus és területrendezés szak, Máramarossziget (román nyelven)
 8. Térelemzés és területrendezés/ Spatial Analysis and Territorial Organization szak (angol nyelven)
 9. Földrajzi veszélyek és kockázatok értékelése és kezelése szak (román nyelven)
 10. Turisztikai erőforrások és fenntartható fejlődés szak, Zilah (román nyelven)
 11. Éghajlatváltozás és fenntartható fejlődés szak (román nyelven)

CSÖKKENTETT LÁTOGATÁSÚ TANULMÁNYI PROGRAMOK ÉS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

Földrajz szakterület

 1. Turizmusfejlesztés és turizmusfejlődés szak (román nyelven)

Felvételi kritériumok (minden tanulmányi program):

 • A záróvizsgán szerzett jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
 • Interjú – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.

A helyek elosztása (minden tanulmányi program)

 • Az alapképzési tanulmányok átlaga
 • Az első alapképzési tanulmányi év átlaga

A 2024 / 2025-ös tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

MAGISZTERI KÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület  

Magiszteri képzés (lej)

nappali csökk. lát.
minden szak. 50 50

MAGISZTERI KÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület  

Magiszteri képzés (lej)

nappali csökk. lát.
minden szak 120 120

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2024 / 2025-ös tanévben