Római Katolikus Teológia Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

A Római Katolikus Teológia Kar küldetését az alábbiakban foglalhatjuk össze:

 • a teológiai képzés és kutatás elősegítése, egyházi, szociális és karitatív tevékenységek keretében, egy tudásalapú társadalom követelményeivel összhangban, az alapképzéstől kezdve a továbbképzésen keresztül, az egyetemi és egyházi értékek körforgásába ágyazottan,
 • a társadalom és az egyház közötti kölcsönhatás kereteinek biztosítása,
 • hozzájárulás a vallásos képzéshez, az oktatási, egyházi és szociális-karitatív struktúrák fejlesztéséhez, a valós társadalmi szükségletekkel összhangban.


 • Cím: Iuliu Maniu (Szentegyház) utca 5., Kolozsvár, 400095
 • Telefon: +40 264-590.715
 • Fax: +40 264 430.688
 • Email: rocateo@ubbcluj.ro
 • Honlap: rocateo.ubbcluj.ro

Szakok

Teológia szakterület

1 RÓMAI KATOLIKUS VALLÁSPEDAGÓGIA szak (3 év, nappali képzés) – magyar tagozat
 

Kiválasztási szempontok

 • Az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
 • Motivációs levél – a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
2 RÓMAI KATOLIKUS PASZTORÁLIS TEOLÓGIA szak, Gyulafehérvár (4 év, nappali képzés) – magyar tagozat
 

Kiválasztási szempontok

 • Az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 50%-át képezi.
 • Írásbeli vizsga – a végső felvételi jegy 25%-át képezi.
 • Szóbeli vizsga – a végső felvételi jegy 25%-át képezi.

 

A 2023 / 2024-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

 • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
 • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás

Római Katolikus Didaktikai Teológia

30

-

Pasztorális Teológia

30

-

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás

Római Katolikus Didaktikai Teológia

70

-

TPasztorális Teológia

70

-

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2023 / 2024-es tanévben