Görög-Katolikus Teológia és Tanárképző Kar

felvételi INFO

Elérhetőség

Teológiai tanulmányokat folytatni azt jelenti, hogy megtanulsz tájékozódni egy pluralista univerzumban, az Istennel és az embertársakkal való viszonyban. Ez nem csupán azt jelenti, hogy elsajátítod a társadalom és a kultúránk keresztény alapjait, hanem az általános emberi értékeket érthetővé, befogadhatóvá kell tenni a mai világ számára. Amit mi nyújtunk, az a teológia tanulmányozása egy kiemelt tudományos szintű egyetemi környezetben, multikulturális és több felekezetű légkörben, ami a kolozsvári egyetem sajátossága. Karunk törekszik összehangolni a nyilvánosan felvállalt katolikus identitást az európai civilizáció értékeivel, a bizánci egyházi hagyománnyal, amely a román spiritualitás kifejeződése.

  • Cím: Moţilor (Mócok útja) 26., Kolozsvár, 400001
  • Telefon: +40 264 599.579
  • Fax: +40 264 590714
  • Email: gct@ubbcluj.ro
  • Honlap: gct.ubbcluj.ro

Szakok

Teológia szakterület

1 GÖRÖGKATOLIKUS TEOLÓGIA – SZOCIÁLIS MUNKA szak (3 év, nappali képzés) – román tagozat
2 GÖRÖGKATOLIKUS VALLÁSPEDAGÓGIA szak (3 év, nappali képzés) – román tagozat
3 GÖRÖGKATOLIKUS PASZTORÁLTEOLÓGIA szak (4 év, nappali képzés) – román tagozat
4 GÖRÖGKATOLIKUS PASZTORÁLTEOLÓGIA szak, Balázsfalva (4 év, nappali képzés) – román tagozat
5 GÖRÖGKATOLIKUS PASZTORÁLTEOLÓGIA szak, Nagyvárad (4 év, nappali képzés) – román tagozat

 

Kiválasztási szempontok

  • Motivációs esszé megírása, amelyet a megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékelnek.
  • Az érettségi jegyek átlaga a végső felvételi jegy 100%-át képezi.

 

A 2024 / 2025-es tanévben érvényes felvételi iratkezelési díjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára

EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség

  • FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
  • A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat

ALAPKÉPZÉS - Iratkezelési díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás

Kolozsvári intézet - minden szak

30

-

Nagyváradi intézet - minden szak

30

-

Balázsfalvai intézet - minden szak

30

-

ALAPKÉPZÉS - Beiratkozási díj

Szak/szakterület   Alapképzés (lej)
nappali távoktatás


Kolozsvári intézet - minden szak
1 szak
2 szak50
60

-

Nagyváradi intézet - minden szak

50

-

Balázsfalvai intézet- minden szak

50

-

Tandíjak Románia, az EU, az EGT és a CE állampolgárai számára a 2024 / 2025-es tanévben