Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

INFO admitere

Contact

Pregătirea în domeniul Teologiei la Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Secția Muzică din cadrul Facultății de Teologie Reformată și Muzică a fost înființată în anul 2003 pentru a oferi posibilitatea tinerilor care doresc să își continue studiile muzicale de nivel universitar în limba maghiară. De la momentul înființării, secția Muzică a trecut prin mai multe transformări, dar obiectivul principal a acesteia a rămas mereu formarea unor specialiști bine pregătiți atât în domeniul artei muzicale, cât și în ceea ce privește pregătirea didactică. Studenții de la nivel licență, au posibilitatea să studieze principalele discipline teoretice aferente domeniului muzical, cât și dicipline opționale și facultative care contribuie la dezvoltarea abilităților practice, prin intermediul studiului diferitelor instrumente, cât și a abilităților organizaționale prin intermediul studiului managementului muzical.

Ce vă oferă pregătirea în domeniul Teologie

 • educație de calitate (cu cadre didactice bine pregătite)
 • locuri bugetate
 • spații moderne, adaptate la necesitățile academice (în centrul Clujului)
 • bibliotecă și săle de lectură/studii - laborator de informatică - atmosferă familială
 • posibilități de cazare în campusul universității - burse de merit, de studii (pentru studenții performanți)
 • burse sociale (pentru studenții eligibili)
 • burse "Erasmus" la universitățile partenere
 • reduceri la transportul în comun (pentru persoanele eligibile)
 • alte facilități (participări la evenimente culturale, sportive (în parcul universității) etc.

Domeniul Muzică

La nivel de masterat, în cadrul secției Muzică funcționează o singură specializare, și anume Artă muzicală în context contemporan, a cărei misiune este formarea unor specialiști bine pregătiți în managementul și în medierea muzicală. Specializarea Arta muzicală în context contemporan dorește să formeze muzicieni care vor realiza prin activitatea lor o punte între actul cultural-artistic și public, respectiv între producători și consumatori, fiind în posesia unor deprinderi și cunoștințe care le oferă posibilitatea să proiecteze și să implementeze programe muzicale de înaltă calitate. • Adresa: Str. Horea nr. 7, RO-400174, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 590723
 • E-mail: secretar.rt@ubbcluj.ro
 • Web: rt.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Teologie

1 Specializarea TEOLOGIE REFORMATĂ DIDACTICĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limba maghiară

Criterii de selecție

 • Eseu motivațional notat cu calificativul Admis/Respins.
 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere 75% în media de admitere.
 • Nota de bacalaureat la disciplina de profil teologic (în cazul absolvenților liceelor teologice) sau nota de la limba și literatura română sau nota de la limba și literatura maghiară sau nota de la disciplina de profil umanist (la alegerea candidatului), cu pondere 25% în media de admitere.

Domeniul Muzică

2 Specializarea MUZICĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limba maghiară

Criterii de selecție

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere 25% în media de admitere.
 • Proba 1: Test de vocalitate (probă practică), cu pondere 75% în media de admitere.
 • Proba 2: Interviu și probă de aptitudini muzicale, notate cu calificativul Admis/Respins.

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere 

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

30

-

 

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

70

-

În cazul optării pentru mai multe specializări

80

 

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Teologie Reformată Didactică

2.500

-

Muzică

3.200

-