Facultatea de Geografie

INFO admitere

Contact

Facultatea de Geografie de astăzi, ca entitate a faimoasei şi prestigioasei Universităţi „Babeş-Bolyai”, posedă cu certitudine şi atu-urile „tinereţii”: dinamism, ingeniozitate, deschidere şi pragmatism. Acestea s-au făcut simţite, îndeosebi, după 1994 anul în care facultatea noastră a devenit o structură instituţională autonomă în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”.

Dacă până în 1990, în Facultatea de Geografie, studiau până la, cel mult, 100 de studenţi, într-un singur program de licenţă (Geografie), în prezent în facultatea noastră studiază peste 2.000 de studenţi în cadrul a cinci programe de licenţă, patru programe de masterat la care se adaugă Şcoala Doctorală. De atunci, spre satisfacţia studenţilor, corpul profesoral, mereu unul de elită, s-a revigorat considerabil iar facilităţile de studiu din biblioteci, amfiteatre, laboratoare şi bazele de practică au fost aduse la cele mai înalte standarde, atât în facultatea „mamă” cât şi în extensiile universitare pe care aceasta le-a înfiinţat la Bistriţa, Gheorgheni, Sighetu-Marmaţiei şi Zalău, spre nevoia acelor tineri care, din varii motive, au decis să studieze în proximitatea locului lor de obârşie 

Specializări

Domeniul Geografie

 1. Specializarea Amenajare şi dezvoltare turistică (limba română) – cu frecvență
 2. Specializarea Geomatică (limba română) - cu frecvență
 3. Specializarea Planificare şi dezvoltare regională (limba română) - cu frecvență
 4. Specializarea Turism şi dezvoltare teritorială (limba maghiară) - cu frecvență
 5. Specializarea Ecoturism şi dezvoltare durabilă (Gheorgheni) (limba maghiară) - cu frecvență
 6. Specializarea Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării (Bistriţa) (limba română) (interdisciplinar cu domeniul Știința sportului și educației fizice) - cu frecvență
 7. Specializarea Turism şi amenajarea teritoriului (Sighetu Marmaţiei) (limba română) - cu frecvență
 8. Specializarea Analiza spațială și organizarea teritorială/Spatial Analysis and Territorial Organization (limba engleză) - cu frecvență
 9. Specializarea Evaluarea și gestiunea hazardurilor și riscurilor geografice (limba română) - cu frecvență

Criterii de selecție (pentru toate specializările):

 • Media examenului de licenţă - 50%
 • Interviu – 50%

Criterii de departajare (pentru toate specializările) :

 • Media generală de promovare a facultății
 • Media primului an de studiu nivel licență

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2023 / 2024

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

50

50

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

120

120

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023 / 2024 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

3. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

3.200

-

3.200