Facultatea de Geografie

INFO admitere

Contact

Facultatea de Geografie de astăzi, ca entitate a faimoasei şi prestigioasei Universităţi „Babeş-Bolyai”, posedă cu certitudine şi atu-urile „tinereţii”: dinamism, ingeniozitate, deschidere şi pragmatism. Acestea s-au făcut simţite, îndeosebi, după 1994 anul în care facultatea noastră a devenit o structură instituţională autonomă în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”.

Dacă până în 1990, în Facultatea de Geografie, studiau până la, cel mult, 100 de studenţi, într-un singur program de licenţă (Geografie), în prezent în facultatea noastră studiază peste 2.000 de studenţi în cadrul a cinci programe de licenţă, patru programe de masterat la care se adaugă Şcoala Doctorală. De atunci, spre satisfacţia studenţilor, corpul profesoral, mereu unul de elită, s-a revigorat considerabil iar facilităţile de studiu din biblioteci, amfiteatre, laboratoare şi bazele de practică au fost aduse la cele mai înalte standarde, atât în facultatea „mamă” cât şi în extensiile universitare pe care aceasta le-a înfiinţat la Bistriţa, Gheorgheni, Sighetu-Marmaţiei şi Zalău, spre nevoia acelor tineri care, din varii motive, au decis să studieze în proximitatea locului lor de obârşie 

Specializări

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Geografie

 1. Amenajare şi dezvoltare turistică (limba română)
 2. Geomatică (limba română)
 3. Planificare şi dezvoltare regională (limba română)
 4. Turism şi dezvoltare teritorială (limba maghiară)
 5. Ecoturism şi dezvoltare durabilă (Gheorgheni) (limba maghiară)
 6. Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării (Bistriţa) (limba română) (interdisciplinar cu domeniul Știința sportului și educației fizice)
 7. Turism şi amenajarea teritoriului (Sighetu Marmaţiei) (limba română)
 8. Analiza spațială și organizarea teritorială/Spatial Analysis and Territorial Organization (limba engleză)
 9. Evaluarea și gestiunea hazardurilor și riscurilor geografice (limba română)
 10. Resurse turistice și dezvoltare durabilă (Zalău) (limba română)
 11. Schimbări climatice și dezvoltare durabilă (limba română)

 PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Geografie

 1. Amenajare şi dezvoltare turistică (limba română)

Criterii de selecție (pentru toate programele de studii):

 • Media examenului de licenţă - 50%
 • Interviu – 50%

Criterii de departajare (pentru toate programele de studii) :

 • Media generală de promovare a facultății
 • Media primului an de studiu nivel licență

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

80

80

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

120

120

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

3. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

3.200

3.200

3.200