Facultatea de Teologie Greco-Catolică

INFO admitere

Contact

A studia teologia înseamnă să înveţi să te orientezi într-un univers pluralist în raport cu Dumnezeu şi cu semenii. Acest lucru nu înseamnă numai a-ţi însuşi fundamentele creştine ale societăţii şi culturii noastre, ci şi a asimila valorile general umane în lumea actuală.

Ceea ce noi propunem este studiul teologiei într-un cadru academic de înaltă ţinută ştiinţifică şi într-un climat multicultural şi pluriconfesional, care este cel al Universităţii clujene.
Facultatea noastră tinde să îmbine identitatea catolică pe care o declară manifest, conectată la valorile civilizaţiei europene, cu tradiţia ecleziastică bizantină ca expresie a spiritualităţii româneşti.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică are următoarele finalităţi:

 1. Cultivarea şi oferirea unei profunde şi solide cunoaşteri a adevărului cu privire la Dumnezeu, la om şi la lume, în lumina Revelaţiei creştine şi a raţiunii, printr-o cercetare ştiinţifică realizată conform metodei specifice fiecărei discipline.
 2. Formarea filosofico-teologică şi profesională a studenţilor, conform specializării pentru care au optat.
 3. Formarea teologică permanentă a clerului greco-catolic şi a altor persoane, consacrate sau laice, implicate în activitatea Bisericii şi în societate.
 4. Formarea teologică şi spirituală a laicilor care vor să-şi trăiască cu responsabilitate adeziunea la credinţă, indiferent de domeniul de activitate.
 5. Susţinerea activităţii pastorale şi de evanghelizare a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, prin mijloacele specifice procesului educativ şi de cercetare.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca este structurată în trei departamente: Blaj, Cluj şi Oradea. • Adresa: Str. Moţilor nr. 26, RO-4000001, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 599579
 • E-mail: gct@ubbcluj.ro
 • Web: gct.ubbcluj.ro

Specializări

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Teologie

 1. Teologie biblică (limba română)
 2. Fundamente creştine ale identităţii europene (Oradea) (limba română)
 3. Teologia pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj) (limba română)

Criterii de selecție (pentru toate programele):

 • Scrisoare de motivație(depusă la dosarul de înscriere) – ADMIS/RESPINS
 • Media de la examenul de licență – 100%

Criterii de departajare (pentru toate programele):

 • Media de la examenul de bacalaureat
 • Media anilor de studii de la nivel licență

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Departamentul Cluj - toate specializările

30

-

Departamentul Oradea - toate specializările

30

-

Departamentul Blaj - toate specializările

30

-

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Departamentul Cluj - toate specializările
1 specializare
2 specializări

 

70
60

-

Departamentul Oradea - toate specializările

70

-

Departamentul Blaj - toate specializările

70

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.