Facultatea de Geografie

INFO admitere

Contact

Facultatea de Geografie de astăzi, ca entitate a faimoasei şi prestigioasei Universităţi „Babeş-Bolyai”, posedă cu certitudine şi atu-urile „tinereţii”: dinamism, ingeniozitate, deschidere şi pragmatism. Acestea s-au făcut simţite, îndeosebi, după 1994 anul în care facultatea noastră a devenit o structură instituţională autonomă în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”.

Dacă până în 1990, în Facultatea de Geografie, studiau până la, cel mult, 100 de studenţi, într-un singur program de licenţă (Geografie), în prezent în facultatea noastră studiază peste 2.000 de studenţi în cadrul a cinci programe de licenţă, patru programe de masterat la care se adaugă Şcoala Doctorală. De atunci, spre satisfacţia studenţilor, corpul profesoral, mereu unul de elită, s-a revigorat considerabil iar facilităţile de studiu din biblioteci, amfiteatre, laboratoare şi bazele de practică au fost aduse la cele mai înalte standarde, atât în facultatea „mamă” cât şi în extensiile universitare pe care aceasta le-a înfiinţat la Bistriţa, Gheorgheni, Sighetu-Marmaţiei şi Zalău, spre nevoia acelor tineri care, din varii motive, au decis să studieze în proximitatea locului lor de obârşie 

  • Adresa: Str.Clinicilor Nr. 5-7, Cluj-Napoca, 400006
  • Tel.: +40 264 431.865; 0264-592.214
  • E-mail: admit.geografie@ubbcluj.ro
  • Web: http://geografie.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Geografie

1

Specializarea GEOGRAFIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română și maghiară

2 Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară și germană
- 3 ani, învățământ la distanţă - în limba română
3 Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI la Gheorgheni - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
4 Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI la Sighetu Marmaţiei - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
5 Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI la Bistrița - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
6 Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI la Zalău - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
7 Specializarea PLANIFICARE TERITORIALĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
8 Specializarea CARTOGRAFIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
9 Specializarea HIDROLOGIE ŞI METEOROLOGIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română

 

Criterii de selecție pentru toate specializările

  • Scrisoare motivațională notată cu calificativul Admis/Respins.
  • Media examenului de bacalaureat, cu pondere 100% în media de admitere.
  • Candidații care au obținut locurile I, II sau III la concursul GEOMONDIS (etapa regională Cluj-Napoca) vor avea media de admitere 10,00.

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

80

80

 

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

120

120

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Toate specializările

3.200

3.200