Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

INFO admitere

Contact

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai, oferind servicii academice pentru toate formele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat, învăţământ la distanţă, formare continuă, cursuri postuniversitare de recalificare, programe de cercetare, consultanţă şi dezvoltare durabilă.

  • Adresa: Str. Teodor Mihali, Nr.58-60, RO-400591, Cluj-Napoca, 400591
  • Tel.: +40 264 418.655 int. 5866
  • E-mail: admitere@econ.ubbcluj.ro
  • Web: http://econ.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Management

1

Specializarea MANAGEMENT

- 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară și engleză
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limbile română şi maghiară

Domeniul Marketing

2

Specializarea MARKETING

- 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română și maghiară
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română

3

Specializarea MARKETING la Reșița

- 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română

Domeniul Administrarea Afacerilor

4

Specializarea ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

- 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română

5 Specializarea ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR la Reșița - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
6 Specializarea ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR la Sfântu Gheorghe - 3 ani, cu frecvență - în limbile română și maghiară
7 Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR - 3 ani, cu frecvenţă - în limba germană
8

Specializarea ECONOMIA FIRMEI la Sfântu Gheorghe

- 3 ani, cu frecvenţă - în limba maghiară
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba maghiară

Domeniul Finanțe

9

Specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI

- 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară și engleză
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română

Domeniul Contabilitate

10

Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

- 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, franceză şi engleză
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română

11 Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE la Reșița - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
12

Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE la Sighetu Marmației

- 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română

Domeniul Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

13

Specializarea INFORMATICĂ ECONOMICĂ

- 3 ani, cu frecvență - în limbile română și maghiară
- 3 ani, învățământ la distanță - în limba română

14 Specializarea STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română

Domeniul Economie și Afaceri Internaționale

15

Specializarea ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

- 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română și engleză
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română

Domeniul Economie

16 Specializarea ECONOMIE GENERALĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
17 Specializarea ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI - 3 ani, cu frecvență - în limba română

Criterii de selecție pentru toate specializările:

  • Criteriul 1:   Expunerea și reprezentarea grafică a unui conținut economic, notat cu calificativul Admis/Respins. Documentul va fi redactat olograf, datat și semnat de candidat și depus la momentul înscrierii. Acesta trebuie elaborat în limba de predare a programului/programelor de studii pentru care optează un candidat. În situația în care un candidat optează pentru programe cu predare în mai multe limbi (alegând mai multe opțiuni), respectivul candidat va depune câte un document elaborat în fiecare dintre respectivele limbi de predare.
  • Criteriul 2: ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere. Media generală de admitere este media examenului de bacalaureat la care se adaugă, dacă este cazul, punctaje conform criteriilor suplimentare/speciale, fără a depăși nota 10,00.

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

150

150

 

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

250

250

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările cu excepție Informatică Economică

4.900

4.900

Informatică Economică

6.400

6.400