Facultatea de Teologie Greco-Catolică

INFO admitere

Contact

A studia teologia înseamnă să înveţi să te orientezi într-un univers pluralist în raport cu Dumnezeu şi cu semenii. Acest lucru nu înseamnă numai a-ţi însuşi fundamentele creştine ale societăţii şi culturii noastre, ci şi a asimila valorile general umane în lumea actuală.

Ceea ce noi propunem este studiul teologiei într-un cadru academic de înaltă ţinută ştiinţifică şi într-un climat multicultural şi pluriconfesional, care este cel al Universităţii clujene.
Facultatea noastră tinde să îmbine identitatea catolică pe care o declară manifest, conectată la valorile civilizaţiei europene, cu tradiţia ecleziastică bizantină ca expresie a spiritualităţii româneşti.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică are următoarele finalităţi:

 1. Cultivarea şi oferirea unei profunde şi solide cunoaşteri a adevărului cu privire la Dumnezeu, la om şi la lume, în lumina Revelaţiei creştine şi a raţiunii, printr-o cercetare ştiinţifică realizată conform metodei specifice fiecărei discipline.
 2. Formarea filosofico-teologică şi profesională a studenţilor, conform specializării pentru care au optat.
 3. Formarea teologică permanentă a clerului greco-catolic şi a altor persoane, consacrate sau laice, implicate în activitatea Bisericii şi în societate.
 4. Formarea teologică şi spirituală a laicilor care vor să-şi trăiască cu responsabilitate adeziunea la credinţă, indiferent de domeniul de activitate.
 5. Susţinerea activităţii pastorale şi de evanghelizare a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, prin mijloacele specifice procesului educativ şi de cercetare.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca este structurată în trei departamente: Blaj, Cluj şi Oradea. • Adresa:str. Moţilor nr. 26, Cluj-Napoca, 400001
 • Tel.: +40 264 599.579
 • Tel.: +40 264 405.351
 • E-mail: gct@ubbcluj.ro
 • Web: http://gct.ubbcluj.ro/

Specializări

Domeniul Teologie

1 Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ - 3 ani, cu frecvență - în limba română
2 Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ DIDACTICĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
3 Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ - 4 ani, cu frecvență - în limba română
4 Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ la Blaj - 4 ani, cu frecvență - în limba română
5 Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ la Oradea - 4 ani, cu frecvență - în limba română

 

Criterii de selecție pentru toate specializările

 • Eseu motivațional notat cu calificativul Admis/Respins.
 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere 100% în media de admitere.

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere 

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Departamentul Cluj - toate specializările

30

-

Departamentul Oradea - toate specializările

30

-

Departamentul Blaj - toate specializările

30

-

 

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Departamentul Cluj - toate specializările
1 specializare
2 specializări

 

70
60

-

Departamentul Oradea - toate specializările

70

-

Departamentul Blaj - toate specializările

70

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Departamentul Cluj - toate specializările

2.200

-

Departamentul Oradea - toate specializările

2.200

-

Departamentul Blaj - toate specializările

2.200

-