Facultatea de Fizică

INFO admitere

Contact

Tradiția învățământului superior în domeniul științelor exacte, incluzând matematica și fizica, își găsește rădăcinile cu secole în urmă.
Fizică ȋnseamnă "natură" ȋn limba greacă şi pentru că descifrează tainele acestei lumi, de la quarci pȃnă la stele, rămȃne regina ştiinţelor. Facultatea de Fizică ȋşi propune să deschidă o nouă perspectivă asupra rolului fizicii şi al fizicianului ȋn lumea actuală.
Facultatea de Fizica oferă programe de studiu nivel licență de 3 ani la specializările Fizică, Fizică medicală, Fizică informatică și de 4 ani la Fizică tehnologică.
Ulterior obținerii diplomei de licență studenții pot opta pentru una din secțiile masterale din cadrul facultății, cu durata de 2ani, în următoarele domenii: Fizica Corpului Solid, Biofizică și Fizică Medicală, Fizică Computațională
Domeniile de studii doctorale la Facultatea de Fizică sunt: Fizica atomului și moleculei, Fizica stării condensate, Fizica teoretică, Biofizică.

  • Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, RO-400084, Cluj-Napoca
  • Tel.: +40 264 405300, int. 5176
  • E-mail: secretariat.phys@ubbcluj.ro
  • Web: phys.ubbcluj.ro/admitere_mast.htm

Specializări

Domeniul Fizică

  1. Fizica corpului solid (limba engleză)
Criterii de selecție :
Interviu în limba programului de studiu - 50%
Media examenului de licență – 50%
  1. Fizică computaţională (limba engleză)
Criterii de selecție
Interviu în limba programului de studiu - 50%
Media examenului de licență – 50%
  1. Biofizică şi fizică medicală (limba română)
Criterii de selecție
Interviu în limba programului de studiu - 60%
Media examenului de licență – 40%


Criterii de departajare (pentru toate programele de studii) :
Nota la interviu
Media examenului de licență

 

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

30

-

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

70

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

3.000

-

-