Facultatea de Istorie şi Filosofie

INFO admitere

Contact

Facultatea de Istorie şi Filosofie este continuatoarea Facultăţilor de Litere şi Filosofie care au funcţionat în cadrul Universităţii din Cluj între 1872 şi 1948. După o serie de modificări ce au avut loc între 1948 şi 1959, s-a decis adoptarea unei programe didactice cu conţinut istorico-filosofic, ce îmbina istoria cu filosofia, menţinută până în 1989. După 1990, luând în considerare experienţa unor departamente şi facultăţi de prestigiu din alte ţări, Facultatea de Istorie şi Filosofie a făcut paşi importanţi în direcţia modernizării structurii şi programelor sale didactice.
Facultatea de Istorie şi Filosofie cuprinde 8 departamente: Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Departamentul de Istorie în Limba maghiară, Departamentul de Filosfie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Departamentul de Filosofie în Limba maghiară.

Specializări

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Istorie

 1. Arheologie şi studii clasice (limba română)

Criterii de selecție:

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului - 75%
 • Media examenului de licență – 25%

Criterii de departajare:

 • Nota obținută la proba scrisă din cadrul examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.
 1. Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate (limba română)

Criteriu de selecție:

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100

Criterii de departajare:

 • Media examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență
 1. Istoria şi socio-antropologia epocii moderne (limba română)

Criteriu de selecție:

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100

Criterii de departajare:

 • Media examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență
 1. Istorie, memorie, oralitate în secolul XX (limba română)

Criteriu de selecție:

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%

Criterii de departajare:

 • Media examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență
 1. Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural (limba maghiară)

Criterii de selecție:

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 50%
 • Media examenului de licență – 50%

Criterii de departajare:

 • Nota obținută la proba scrisă din cadrul examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

 1. Ştiinţele informării şi documentării (limba română)

Criteriu de selecție:

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%

Criterii de departajare:

 • Media examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.

Domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

 1. Istorie contemporană şi relaţii internaţionale (limba maghiară)

Criteriu de selecție:

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%

Criterii de departajare:

 • Media examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.
 1. Leadership și comunicare în organizațiile internaționale (limba română)

Criterii de selecție:

 • Probă de evaluare
 • Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS : candidatul depune la dosar un CV (max. 3 pagini) și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice  (max. 4 pagini).
 • Criteriul de clasificare a candidaților declarați admiși după proba de evaluare :
  • Media examenului de licență – 75%
  • Media generală de promovare a anilor de studiu – 25%

Criterii de departajare:

 • Nota obținută la proba scrisă din cadrul examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.
 1. Evaluarea politicilor și a programelor publice europene (limba română)

Criterii de selecție:

 • Probă de evaluare
 • Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS : candidatul depune la dosar un CV (max. 3 pagini) și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice  (max. 4 pagini).
 • Criteriul de clasificare a candidaților declarați admiși după proba de evaluare :
  • Media examenului de licență – 50%
  • Media generală de promovare a anilor de studiu – 50%

Criterii de departajare:

 • Nota obținută la proba scrisă din cadrul examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.

Domeniul Studii de Securitate

 1. Managementul securităţii în societatea contemporană (limba română)

Criterii de selecție:

 • Probă de evaluare
 • Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS : candidatul depune la dosar un CV (max. 3 pagini) și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice  (max. 4 pagini).
 • Criteriul de clasificare a candidaților declarați admiși după proba de evaluare :
  • Media examenului de licență – 75%
  • Media generală de promovare a anilor de studiu – 25%

Criterii de departajare:

 • Nota obținută la proba scrisă din cadrul examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.
 1. Securitate, Intelligence și competitivitate în organizații (limba română)

Criterii de selecție :

 • Probă de evaluare
 • Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS : candidatul depune la dosar un CV (max. 3 pagini) și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice  (max. 4 pagini).
 • Criteriul de clasificare a candidaților declarați admiși după proba de evaluare :
  • Media examenului de licență – 50%
  • Media generală de promovare a anilor de studiu – 50%

Criterii de departajare:

 • Nota obținută la proba scrisă din cadrul examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.

Domeniul Filosofie

 1. Filosofie antică şi medievală (limba română)

Criteriu de selecție :

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%

Criterii de departajare:

 • Media examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.
 1. Filosofie, cultură, comunicare (limba română)

Criteriu de selecție :

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%

Criterii de departajare:

 • Media examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.
 1. Teorie critică și studii multiculturale (limba maghiară)

Criterii de selecție :

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 50%
 • Media examenului de licență – 50%

Criterii de departajare:

 • Nota obținută la proba scrisă din cadrul examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.

Domeniul Studii culturale

 1. Studii iudaice (limba română)

Criteriu de selecție :

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%

Criterii de departajare:

 • Media examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.
 1. Patrimoniu și turism cultural (limba română)

Criteriu de selecție:

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%

Criterii de departajare:

 • Media examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.

PROGRAM DE STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Studii de securitate

 1. Managementul securităţii în societatea contemporană (limba română)

 

  Probă de evaluare

 • Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS: candidatul depune la dosar un CV (max. 3 pagini) și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice (max. 4 pagini).
 • Criteriile de clasificare a candidaților declarați admiși după proba de evaluare:

  • Media examenului de licență – 75%
  • Media generală de promovare a anilor de studiu – 25%

Criterii de departajare:

 • Nota obținută la proba scrisă din cadrul examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

50

50

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

120

120

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

2.800

-

2.600