Facultatea de Istorie şi Filosofie

INFO admitere

Contact

Facultatea de Istorie şi Filosofie este continuatoarea Facultăţilor de Litere şi Filosofie care au funcţionat în cadrul Universităţii din Cluj între 1872 şi 1948. După o serie de modificări ce au avut loc între 1948 şi 1959, s-a decis adoptarea unei programe didactice cu conţinut istorico-filosofic, ce îmbina istoria cu filosofia, menţinută până în 1989. După 1990, luând în considerare experienţa unor departamente şi facultăţi de prestigiu din alte ţări, Facultatea de Istorie şi Filosofie a făcut paşi importanţi în direcţia modernizării structurii şi programelor sale didactice.
Facultatea de Istorie şi Filosofie cuprinde 8 departamente: Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Departamentul de Istorie în Limba maghiară, Departamentul de Filosfie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Departamentul de Filosofie în Limba maghiară.

Specializări

Domeniul Istorie

 1. Specializarea Arheologie şi studii clasice (limba română) - cu frecvență

Criterii de selecție:

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului - 75%
 • Media examenului de licență – 25%
 1. Specializarea Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate (limba română)- cu frecvență
 2. Specializarea Istoria şi socio-antropologia epocii moderne (limba română)- cu frecvență
 3. Specializarea Istorie, memorie, oralitate în secolul XX (limba română) - cu frecvență

Criteriu de selecție (pentru specializările 2-4):

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%
 1. Specializarea Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural (limba maghiară)- cu frecvență

Criterii de selecție:

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 50%
 • Media examenului de licență – 50%

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

 1. Specializarea Ştiinţele informării şi documentării (limba română) - cu frecvență

Domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

 1. Specializarea Istorie contemporană şi relaţii internaţionale (limba maghiară) - cu frecvență

Criteriu de selecție (pentru specializările 7,8):

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%
 1. Specializarea Leadership și comunicare în organizațiile internaționale (limba română) - cu frecvență

Criterii de selecție:

 • Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS : candidatul depune la dosar un CV (max. 3 pagini) și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice  (max. 4 pagini).
 • Criteriul de clasificare a candidaților declarați admiși după proba de evaluare :
  • Media examenului de licență – 75%
  • Media generală de promovare a anilor de studiu – 25%
 1. Specializarea Evaluarea politicilor și a programelor publice europene (limba română) – cu frecvență

Criterii de selecție:

 • Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS : candidatul depune la dosar un CV (max. 3 pagini) și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice  (max. 4 pagini).
 • Criteriul de clasificare a candidaților declarați admiși după proba de evaluare :
  • Media examenului de licență – 50%
  • Media generală de promovare a anilor de studiu – 50%

Domeniul Studii de Securitate

 1. Specializarea Managementul securităţii în societatea contemporană (limba română)- cu frecvență şi cu frecvență redusă

Criterii de selecție:

 • Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS : candidatul depune la dosar un CV (max. 3 pagini) și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice  (max. 4 pagini).
 • Criteriul de clasificare a candidaților declarați admiși după proba de evaluare :
  • Media examenului de licență – 75%
  • Media generală de promovare a anilor de studiu – 25%
 1. Specializarea Securitate, Intelligence și competitivitate în organizații (limba română) - cu frecvență

Criterii de selecție :

 • Portofoliu argumentativ notat cu ADMIS/RESPINS : candidatul depune la dosar un CV (max. 3 pagini) și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice  (max. 4 pagini).
 • Criteriul de clasificare a candidaților declarați admiși după proba de evaluare :
  • Media examenului de licență – 50%
  • Media generală de promovare a anilor de studiu – 50%

Domeniul Filosofie

 1. Specializarea Filosofie antică şi medievală (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Filosofie, cultură, comunicare (limba română) – cu frecvență

Domeniul Studii culturale

 1. Specializarea Studii iudaice (limba română) – cu frecvență
 2. Specializarea Patrimoniu și turism cultural (limba română) – cu frecvență

Criteriu de selecție (pentru specializările 12-15):

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 100%

Domeniul Filosofie

 1. Specializarea Teorie critică și studii multiculturale (limba maghiară) – cu frecvență

Criterii de selecție:

 • Interviu pe baza unui proiect menit să ateste capacitatea de însușire a metodologiei de cercetare, orientarea în literatura de specialitate, nota de originalitate a demersului – 50%
 • Media examenului de licență – 50%

Criterii de departajare (pentru specializările 2,3,4,6,7,12,13,14,15) :

 • Media examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.

Criterii de departajare (pentru specializările 1,5,8,9,10,11,16) :

 • Nota obținută la proba scrisă din cadrul examenului de licență
 • Nota obținută la susținerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2023 / 2024

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

50

50

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

120

120

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023 / 2024 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

2.800

-

2.600