PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVELUL II (MODULUL PEDAGOGIC) PENTRU CARIERA DIDACTICĂ

Dacă dorești să devii profesor, trebuie să urmezi și programul de formare psihopedagogică (modulul pedagogic)


Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este singura structură academică care asigură pregătirea psihopedagogică, didactică și practică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică pe liniile de studiu: română, maghiară și germană.

Înscriere:

Înscrierea la programul de pregătire psihopedagogică Nivelul II (aprofundare) se va realiza exclusiv on-line, în momentul confirmării locului la masterat.

Absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivelul II vă permite să deveniți profesor la orice nivel, în specializarea obținută prin diploma de licență.

Se pot înscrie la Nivelul II de pregătire psihopedagogică doar absolvenții Nivelului I, cu condiția să fie masteranzi în anul I.

Acte necesare:

 • copie adeverință sau certificat absolvire DPPD Nivel I, însoțit de anexă
 • copie adeverință sau diplomă de licență, însoțită de Supliment la diplomă
 • adeverință medic de familie – care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică
 • contractul de studii Nivel II completat în limba română (și în limba în care ați optat să studiați pregătirea psihopedagogică)
 • copie certificat de naștere
 • copie Carte de identitate
 • certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

Informații legate de taxă:

 • Candidații admiși la masterat la buget, vor avea același statut (bugetat) și la DPPD
 • Candidații admiși la masterat la taxă, vor parcurge disciplinele din cadrul modulului pedagogic la taxă
 • Aceștia vor achita prima rată, respectiv taxa aferentă semestrului I (an universitar 2024-2025), în cursul lunii octombrie.

Date de contact DPPD

 • Adresă: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), Calea Moților, Nr. 11, Cluj-Napoca, 400001
 • Tel./Fax: 0264-597.000
 • Mail: dppd@ubbcluj.ro
 • Site: dppd.ubbcluj.ro