Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

INFO admitere

Contact

Este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii "Babeș-Bolyai" şi asigură pregătirea în probleme de mediu – la nivel de licenţă, masterat şi doctorat – în cele mai noi, atractive şi în acelaşi timp căutate specializari - Ştiinţa mediului (l. română și maghiară), Ingineria mediului, Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice (nivel licență); Evaluarea riscului şi securitatea mediului, Gestiunea şi protecţia mediului, Ingineria valorificării deșeurilor și Sustainable development and envrionmental management.
De-a lungul anilor, facultatea s-a dezvoltat şi s-a adaptat permanent priorităţilor promovate în cadrul politicilor educaționale şi a strategiilor de mediu, încercând în acelaşi timp să răspundă solicitărilor tot mai exigente de pe piaţa forţei de muncă.

Specializări

Domeniul Știința mediului

  1. Specializarea Gestiunea şi protecţia mediului (limba română) – cu frecvență
  2. Specializarea Evaluarea riscului şi securitatea mediului (limba română) – cu frecvență

Domeniul Ingineria Mediului

  1. Specializarea Ingineria valorificării deșeurilor (limba română) – cu frecvență
  2. Specializarea Dezvoltare sustenabilă și managementul mediului / Sustainable Development and Environmental Management (limba engleză) - cu frecvență

Criterii de selecție (pentru toate specializările) :

  • Media examenului de licenţă – 50%
  • Interviu în limba de predare a programului, bazat pe un plan de dezvoltare personală și științifică  – 50%

Criterii de departajare (pentru toate specializările) :

  • Media generală obținută la studiile de licență
  • Media ultimului an de studiu, nivel licență.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2023 / 2024

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

50

50

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

100

100

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023 / 2024 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

3.000

-

-