Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

INFO admitere

Contact

Este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii "Babeș-Bolyai" şi asigură pregătirea în probleme de mediu – la nivel de licenţă, masterat şi doctorat – în cele mai noi, atractive şi în acelaşi timp căutate specializari - Ştiinţa mediului (l. română și maghiară), Ingineria mediului, Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice (nivel licență); Evaluarea riscului şi securitatea mediului, Gestiunea şi protecţia mediului, Ingineria valorificării deșeurilor și Sustainable development and envrionmental management.
De-a lungul anilor, facultatea s-a dezvoltat şi s-a adaptat permanent priorităţilor promovate în cadrul politicilor educaționale şi a strategiilor de mediu, încercând în acelaşi timp să răspundă solicitărilor tot mai exigente de pe piaţa forţei de muncă.

Specializări

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Știința mediului

  1. Gestiunea şi protecţia mediului (limba română)

Domeniul Ingineria Mediului

  1. Ingineria valorificării deșeurilor (limba română)
  2. Dezvoltare sustenabilă și managementul mediului / Sustainable Development and Environmental Management (limba engleză)

Criterii de selecție (pentru toate programele de studii) :

  • Media examenului de licenţă – 50%
  • Interviu în limba de predare a programului, bazat pe un plan de dezvoltare personală și științifică  – 50%

Criterii de departajare (pentru toate programele de studii) :

  • Media generală obținută la studiile de licență
  • Media ultimului an de studiu, nivel licență.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

50

-

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

150

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

3.600

-

-