Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

INFO admitere

Contact

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) oferă programe de studiu în Administrație Publică, Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Leadership, Publicitate, Științe Politice și Sănătate Publică. Încă de la început, din 1995, facultatea s-a aflat într-o continuă dezvoltare din punct de vedere al programelor de învățământ și de cercetare, al infrastructurii, al calității educației și al activităților extracurriculare.

Misiunea FSPAC este de a forma profesioniști în domeniul științelor politice, administrative și ale comunicării, realizând o legătură stabilă, bazată pe eficiență și utilitate, între procesul educațional și piața muncii. Corpul profesoral este majoritar format dintr-o echipă tânără, care s-a format în cadrul FSPAC și s-a perfecționat la prestigioase universități din Europa și Statele Unite.

Programele de studiu ale FSPAC oferă un învățământ de calitate, în cadrul căruia activitățile didactice, de cercetare și extracurriculare îmbină cu succes educația formală și cea nonformală. Totodată, studenții sunt încurajați și susținuți să își dezvolte aptitudinile dobândite de-a lungul semestrelor de studii prin stagii de practică desfășurate în cadrul unor instituții de profil locale, regionale sau naționale. • Adresa: Str. Traian Moşoiu nr. 71, RO-400132, Cluj-Napoca
 • Tel.: 0264-431.505, int. 6200
 • E-mail: admitere@fspac.ro
 • Web: fspac.ubbcluj.ro

Specializări

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Ştiinţe administrative

 1. Sănătate publică/Master of public health (limba engleză)

Criteriu de selecție:

 • Interviu motivaţional, scrisoare de intenţie şi CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză

Criteriu de departajare:

 • Media examenului de licență
 1. Specializarea Administraţie publică (limba engleză)

Criteriu de selecție:

 • Interviu motivaţional, scrisoare de intenţie şi CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză

Criteriu de departajare:

 • Media examenului de licență
 1. Analiza și managementul conflictelor/Conflict analysis and management (limba engleză)

Criteriu de selecție:

 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.
 1. Administraţie publică (limba română)

Criteriu de selecție:

 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Criteriu de departajare:

 • Media examenului de licență
 1. Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice (limba română)

Criteriu de selecție:

 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Criteriu de departajare:

 • Media examenului de licență
 1. Managementul resurselor umane în sectorul public (limba română)

Criteriu de selecție:

 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Criteriu de departajare:

 • Media examenului de licență
 1. Management și politici publice (limba maghiară)

Criterii de selecție :

 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba maghiara

Criteriu de departajare:

 • Media examenului de licență
 1. Administrație publică europeană (limba română) (Reșița)

Criterii de selecție :

 • Eseu motivațional– 20%
 • Media generală a examenului de licență – 80%

Criteriu de departajare:

 • Media examenului de licență

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

 1. Producţie media (limba română)

Criterii de selecție:

 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV (cuprinzând o secțiune referitoare la un proiect de cercetare/profesional propus în contextul programului), ambele redactate în limba română - 50%
 • Media examenului de licenţă - 25%
 • Media anilor de studiu, nivel licență – 25%

Criteriu de departajare:

 • Media anilor de studiu nivel licență
 1. Management media (limba română)

Criterii de selecție:

 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV (cuprinzând o secțiune referitoare la un proiect de cercetare/profesional propus în contextul programului), ambele redactate în limba română - 50%
 • Media examenului de licenţă - 25%
 • Media anilor de studiu, nivel licență – 25%

Criteriu de departajare:

 • Media anilor de studiu nivel licență
 1. Comunicare mediatică/Media Communication (limba engleză)

Criterii de selecție :

 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV (cuprinzând o secțiune referitoare la un proiect de cercetare/profesional propus în contextul programului), ambele redactate în limba engleză - 50%
 • Media examenului de licenţă - 25%
 • Media anilor de studiu, nivel licență – 25%

Criteriu de departajare:

 • Media anilor de studiu nivel licență
 1. Publicitate (limba română)

Criterii de selecție :

 • Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie - 70%
 • Media examenului de licenţă - 30%

Criteriu de departajare:

 • Media anilor de studiu nivel licență
 1. Relaţii publice (limba română)

Criterii de selecție:

 • Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie - 70%
 • Media examenului de licenţă - 30%

Criteriu de departajare:

 • Media anilor de studiu nivel licență
 1. Publicitate şi relaţii publice (limbile germană şi engleză)

Criterii de selecție :

 • Interviu motivaţional pe baza unui CV și a unei scrisori de intenție, în limba germană - 70%
 • Media examenului de licenţă - 30%

Criteriu de departajare:

 • Media anilor de studiu nivel licență
 1. Relaţii publice şi publicitate/Public relations and Advertising (limba engleză)

Criterii de selecție :

 • Interviu motivaţional pe baza unui CV și a unei scrisori de intenție în limba engleză - 70%
 • Media generală de licenţă - 30%

Criteriu de departajare:

 • Media anilor de studiu nivel licență
 1. Studii media aplicate (limba maghiară)

Criterii de selecție :

 • Interviu motivațional pe baza unui CV și a une scrisori de intenție, redactate în limba maghiară - 40%
 • Media examenului de licenţă - 30%
 • Media anilor de studii – 30%

Criteriu de departajare:

 • Media anilor de studiu nivel licență
 1. Tehnici avansate de comunicare (limba maghiară)

Criterii de selecție :

 • Interviu motivaţional pe baza unui CV și a unei scrisori de intenție, redactate în limba maghiară - 70%
 • Media examenului de licenţă - 30%
 1. Studii de media digitală și de jocuri/Digital Media and Games Studies (limba engleza)

Criterii de selecție  :

 • Interviu motivational pe baza unei scrisori de intenție și a unui CV (cuprinzând o secțiune referitoare la un proiect de cercetare/profesional propus în contextul programului), ambele redactate în limba engleză – 50%
 • Media examenului de licență –25 %
 • Media anilor de studii, nivel licență – 25%

Criteriu de departajare:

 • Media anilor de studiu nivel licență

Domeniul Ştiinţe politice

 1. Managementul organizaţiilor politice (limba română)

Criteriu de selecție :

 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV

Criteriu de departajare:

 • Media examenului de licență
 1. Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale/Research design and data analysis in Social Sciences (limba engleză)

Criteriu de selecție :

 • Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză - 25%
 • Interviu motivaţional - 75%

Criteriu de departajare:

 • Media examenului de licență
 1. Dezvoltare internaţională (limba engleză)

Criterii de selecție :

 • Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză - 25%
 • Interviu motivaţional - 75%

Criteriu de departajare:

 • Media examenului de licență

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Ştiinţe administrative

 1. Administraţie publică (limba română)

Criterii de selecție :

 • Scrisoare de intenție și CV, ambele redactate în limba română – 50%
 • Media generală de absolvire a studiilor – 50%

Criteriu de departajare:

 • Media examenului de licență
 1. Politici de sănătate și management sanitar (limba română)

Criterii de selecție :

 • Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivație depusă la dosarul candidatului

Criteriu de departajare:

 • Media examenului de licență

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

 1. Management media (limba română)

Criterii de selecție :

 • Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie (cuprinzând o secțiune referitoare la un proiect de cercetare/profesional propus în contextul programului) şi a unui CV, ambele redactate în limba română - 50%
 • Media de la examenul de licență – 25%
 • Media anilor de studiu, nivel licență – 25%

Criteriu de departajare:

 • Media examenului de licență
 1. Publicitate (limba română)

Criteriu de selecție:

 • Scrisoare de motivație care se depune la dosar – 100%.

Criterii de departajare:

 • Media examenului de licență
 1. Relaţii publice (limba română)

Criteriu de selecție:

 • Scrisoare de motivație care se depune la dosar – 100%

Criteriu de departajare:

 • Media examenului de licență

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Administraţie Publică- limba română

30

30

Administraţie Publică- limba engleză

30

-

Administraţie Publică Europeană - Reșița

30

-

Management și politici publice- linia maghiară

30

-

Managementul instituţiilor publice şi nonprofit

30

-

Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice

30

-

Știință, tehnologie și inovație în administrația publică / Science, technology and innovation in public governance

30

-

Analiza și managementul şi conflictelor/Conflict analysis and management

30

30

Managementul organizaţiilor politice

30

-

Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţele sociale

30

-

Dezvoltare internaţională

30

-

Tehnici avansate de comunicare - limba maghiara

30

-

Studii media aplicate – limba maghiara

30

-

Publicitate şi relaţii publice- în limbile germană și engleză

30

-

Relaţii publice și publicitate - în limba engleză

30

-

Publicitate

30

30

Relaţii Publice

30

30

Producţie media

30

-

Comunicare mediatică - Media communication

30

-

Management media

30

30

Studii de media digitală și de jocuri/Digital media & games Studies (limba engleză)

30

-

Sănătate Publică - Public Health (limba engleză)

30

-

Managementul resurselor umane în sectorul public

30

-

Comunicare și marketing în sectorul politic

30

-

Strategie, Leadership si Inovare in Sectorul Public/ Strategy, Leadership and Innovation in the Public Sector (limba engleza)

30

-

Politici de Sănătate şi Management Sanitar 

-

30

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Administraţie Publică- limba română

170*

170*

Administraţie Publică- limba engleză

170*

-

Administraţie Publică Europeană - Reșița

170*

-

Management și politici publice- limba maghiară

170*

-

Managementul instituţiilor publice şi nonprofit

170*

-

Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice

170*

-

Știință, tehnologie și inovație în administrația publică / Science, technology and innovation in public governance

170*

-

Analiza și managementul şi conflictelor / Conflict analysis and management

170*

170*

Managementul organizaţiilor politice

170*

-

Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţele sociale

170*

-

Dezvoltare internaţională

170*

-

Tehnici avansate de comunicare - limba maghiara

170*

-

Studii media aplicate – limba maghiara

170*

-

Publicitate şi relaţii publice- în limbile germană și engleză

170*

-

Relaţii publice și publicitate - în limba engleză

170*

-

Publicitate

170*

170*

Relaţii Publice

170*

170*

Producţie media

170*

-

Studii de media digitala si de jocuri/Digital media & games Studies (limba engleză) 170* -

Comunicare mediatică - Media communication

170*

-

Management media

170*

170*

Sănătate Publică - Public Health (limba engleză)

170*

-

Managementul resurselor umane în sectorul public

170*

-

Comunicare și marketing în sectorul politic 170* -

Strategie, Leadership si Inovare in Sectorul Public/ Strategy, Leadership and Innovation in the Public Sector (limba engleza)

170*

-

Politici de Sănătate şi Management Sanitar 

-

170*

* se aplică doar pentru absolvenții altor facultăți/universități. Absolvenții FSPAC sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere.

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

 

IF

ID

IFR

Administrație Publică- limba română

3.600

-

3.500

Administraţie Publică- limba engleză

3.600

-

-

Administraţie Publică Europeană – Reșița

3.100

-

-

Management și politici publice- limba maghiară

3.600

-

-

Managementul instituţiilor publice şi nonprofit

3.600

-

-

Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice

3.600

-

-

Știință, tehnologie și inovație în administrația publică / Science, technology and innovation in public governance

3.600

-

-

Analiza și managementul şi conflictelor / Conflict analysis and management

3.600

-

-

Managementul organizaţiilor politice

3.600

-

-

Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţele sociale

3.600

-

-

Dezvoltare internaţională/ International Development – limba engleză

3.600

-

-

Tehnici avansate de comunicare – limba maghiară

3.700

-

-

Studii media aplicate – limba maghiara

3.700

-

-

Publicitate şi relaţii publice-în limbile germană și engleză

3.700

-

-

Relaţii publice și publicitate în limba engleză

3.700

-

-

Publicitate

3.700

-

3.300

Relaţii Publice

3.800

-

3.300

Producţie media

3.700

-

-

Comunicare mediatică - Media communication

3.700

-

-

Management media

3.700

-

3.300

Studii de media digitală și de jocuri/ Digital media & games Studies (limba engleză)

3.700

-

-

Sănătate Publică - Public Health (limba engleză)

4.300

-

-

Managementul resurselor umana în sectorul public

3.600

-

-

Politici de Sănătate şi Management Sanitar 

4.300

-

10.000