Facultatea de Inginerie

INFO admitere

Contact

Ca urmare a unei tradiţii de inovare tehnică şi tehnologică începută în 1771, după 200 ani, în 1971, se înfiinţează studiile tehnice superioare la Reşiţa. De peste 49 de ani, specialiştii pregătiţi la Reşiţa continuă să fie în prima linie a revoluţiei tehnologice, atât în ramurile industriale tradiţionale (electromecanică, inginerie mecanică), cât şi în cele de avangardă (informatică aplicată). Cererea mare de absolvenţi de studii inginereşti de pe piaţa muncii, venită din partea companiilor, cresc exponenţial şansele de angajare a tinerilor ingineri.

Facultatea de Inginerie, parte integrantă a UBB Cluj, are ca misiune fundamentală pregătirea profesională iniţială şi continuă, prin programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, programe postliceale şi cursuri de specializare/perfecţionare în domenii relevante pentru nevoile regiunii. Caracterul multidisciplinar al programelor noastre de studii, ce oferă atât cunoştinţe de specialitate cât şi de management, încearcă să ofere absolvenţilor nu doar atuurile pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii, dar şi să inducă acestora un spirit de antreprenor. În contextul unei societăţi bazate pe cunoaştere, dar cu valenţe umaniste, o altă misiune asumată a Facultăţii de Inginerie constă în pregătirea de absolvenţi cu spirit civic şi responsabilitate socială, care să se manifeste ca şi cetăţeni europeni activi în comunitate şi societate.

O altă componentă a misiunii Facultăţii de Inginerie este susţinerea mediului de afaceri şi a mediului instituţional public, prin cercetare aplicată pe teme relevante pentru regiune, materializată prin transferul de cunoaştere către firmele şi instituţiile locale. Dovada unei bune pregătiri profesionale şi a formării unor caractere puternice şi vizionare o constituie numărul mare de ingineri reşiţeni cooptaţi în colective de cercetare şi producţie din țară și străinătate. Noi nu formăm doar profesionişti, noi modelăm caractere.  • Adresa: Piaţa Traian Vuia, Nr. 1 – 4, 320085, Reşiţa Caraş-Severin, România
  • Tel.: 0730583012; 0374-810.706
  • E-mail : admitere.eng@ubbcluj.ro; contact.eng@ubbcluj.ro
  • Web : https://eng.ubbcluj.ro/

Specializări

Domeniul Inginerie Mecanică

1 Specializarea INGINERIE MECANICĂ - 4 ani, cu frecvenţă - în limba română

Domeniul Inginerie Electrică

2 Specializarea ELECTROMECANICĂ - 4 ani, cu frecvenţă - în limba română
3 Specializarea INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE ELECTRICĂ - 4 ani, cu frecvenţă - în limba română

Domeniul Științe Inginerești Aplicate

4 Specializarea INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ - 4 ani, cu frecvenţă - în limba română

 

Criterii de selecție pentru toate specializările

  • Scrisoare motivațională notată cu calificativul Admis/Respins. Rezultatul se comunică pe platforma de admitere.
  • Media aritmetică cu două zecimale a probelor scrise doi și trei de la examenul de bacalaureat (proba obligatorie a profilului, respectiv proba la alegere a profilului și specializării), cu pondere 100% în media de admitere.
  • Candidați care au obținut în ultimii 4 ani premiile I, II, III sau mențiune la faza internațională și/sau națională a olimpiadelor școlare obțin media de admitere 10,00.  

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

50

-

 

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

50

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Toate specializările

2.700

-