Facultatea de Teatru și Film

INFO admitere

Contact

Facultatea de Teatru şi Film are o misiune didactică, dar şi de cercetare ştiinţifică și creație artistică,particularizate la domeniile artistice oferite: Teatru și Artele Spectacolului și Cinematografie și Media. Misiunea centrală a facultății este aceea de a forma profesionști la cel mai înalt nivel în artele spectacolului și ale filmului, capabili să profeseze într-un context cultural tot mai dinamic  și globalizat, atât în instituții culturale subvenționate, naționale și internaționale, cât și în cadrul unor companii independente. Facultatea își propune formarea unei gândiri imaginative și creative, dezvoltarea abilităților performative, a capacităților de utilizare a tehnicilor media clasice, dar și a celor experimentale și alternative, în vederea realizării unor produse artistice novatoare. 

Convinși de importanța formării inițiale, prin departamentele de Teatru – linia română, Teatru – linia maghiară și Cinematografie și Media – română și maghiară, facultatea oferă programe aferente domeniilor Teatru și Artele Spectacolului și Cinematografie și Media la toate nivelele de învățământ superior: licență, master și doctorat.

Mai multe detalii despre oferta educațională a facultății, dar și despre activitatea de cercetare și creație a facultății sau realizările studenților, puteți găsi pe paginile oficiale ale facultății: • Adresa: Str. M. Kogalniceanu nr. 4, RO-400084, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 590066
 • Tel.: +40 264 405357
 • E-mail: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro
 • Web: teatrufilm.ubbcluj.ro/admitere/

Specializări

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Teatru și artele spectacolului

 1. Artă Teatrală (limba română)

Criterii de selecție:

Modul A - Actorie

 • Repertoriu de roluri sau monologuri, din care comisia va alege cele care vor fi interpretate – 50%
 • Probă practică de improvizație teatrală – 50%

Modul B - Regie de teatru

 • Interviu: candidatul va susține un interviu de cultură generală/teatrală și de motivare a alegerii specializării - 40%
 • Candidatul va prezenta un proiect regizoral de spectacol – 60%
 1. Management şi antreprenoriat cultural (limba română)

Criterii de selecție:

 • Candidatul va susţine un interviu pe baza unui proiect individual de cercetare sau de creație în domeniu care va testa motivația și cunoștințele generale și de specialitate. Proiectul propus va fi atașat dosarului de înscriere la admitere.
 1. Educație prin teatru (limbile engleză și germană)

Criterii de selecție:

 • Interviu pe baza motivațiilor personale de dezvoltare a carierei și a utilizării tehnicilor educației prin teatru. Proba de admitere se desfășoară în limba engleză.

 1. Teatru contemporan (actorie și teatrologie) (limba maghiară)

Criterii de selecție:

 • Candidatul va susține un interviu/colocviu care va testa motivația și cunoștințele generale aferente domeniului Teatru și Artele spectacolului și va propune un proiect individual de cercetare sau creație în domeniu, redactat anterior în scris, care să reflecte motivația alegerii specializării.

Domeniul Cinematografie și media

 1. Producție de film documentar/Documentary filmmaking (limba engleză)

Criteriu de selecție :

 • Interviu în limba engleză pe baza unui proiect individual de creație de film documentar, redactat în prealabil și depus în dosarul de înscriere.

 1. Arte digitale interactive/Digital interactive arts (limba engleză)

Criteriu de selecție:

 • Interviu în limba engleză pe baza unui proiect individual de creație artistică, redactat în scris și depus la dosarul de înscriere, care să demonstreze interesul pentru folosirea tehnologiilor interactive în creația artistică.

 1. Studii de film și audiovizual/Film and Audiovisual Studies (limba engleză)

Criteriu de selecție:

 • Candidatul va susţine un interviu, în limba engleză, pe baza unui proiect individual de cercetare în domeniul Cinematografie și Media, redactat în prealabil și depus în dosarul de înscriere.
 1. Arta scurtmetrajului (limba maghiară) – cu frecvență

Criteriu de selecție:

 • Criteriu de selecție:

  Candidatul va susţine un interviu în limba maghiară pe baza unui proiect individual (film artistic, documentar, animație etc.), redactat anterior în scris, tot în limba maghiară.

Criterii de departajare (pentru toate programele):

 • Media obţinută la examenul de licenţă
 • Media obţinută la examenul de bacalaureat

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

30

-

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Artă teatrală (actorie și regie)

200

-

Arte performative și film

200

-

Management și antreprenoriat cultural

200

-

Teatru contemporan (actorie și Teatrologie – limba maghiară)

200

-

Producția de film documentar (în  limba engleză)

200

-

Arte digitale interactive (în limba engleză)

200

-

Arta scurt-metrajului (în limba maghiară)

200

-

Educație prin teatru (în limba
engleză și germană)

200

-

Studii de film și audiovizual (în limba engleză)

200

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

ID

IFR

Artă teatrală (actorie și regie)

7.500

-

-

Arte performative și film

7.500

-

-

Management și antreprenoriat cultural

7.500

-

-

Teatru contemporan (actorie și teatrologie - limba maghiară)

6.500

-

-

Producția de film documentar – limba engleză

8.000

-

-

Arte digitale interactive (în limba engleză)

8.000

-

-

Atra scurt-metrajului (în limba maghiară)

8.000

-

-

Educație prin teatru (în limba
engleză și germană)

7.500

-

-

Studii de film și audiovizual (în limba engleză)

7.500

-

-