Studenți cu dizabilități

http://bsd.centre.ubbcluj.ro/

Număr de locuri

La nivelul universității sunt scoase la concurs 3 locuri pentru candidații cu dizabilități în sesiunea de admitere din septembrie.

Cererea de înscriere


În vederea înscrierii la facultate, candidații cu dizabilități trebuie să prezinte documente care dovedesc încadrarea lor în această categorie (certificat de handicap sau certificat CES).

Studenți cu dizabilități - liste inițiale

Lista candidaților admiși/în așteptare/respinși