Candidați de etnie romă

Acte necesare înscrierii

1. Recomandare

În vederea înscrierii la facultate, candidaţii de etnie rromă, trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.

2. Cererea de înscriere(MODEL)

3. Numar de locuri

La nivelul universității sunt scoase la concurs 10 locuri pentru candidații de etnie romă în sesiunea de admitere din iulie 2023.