Candidați de etnie romă

Număr Locuri

Ierarhizarea candidaților proveniți din sistemul de protecție socială se face după fiecare sesiune de admitere, pe universitate, după susținerea probelor de admitere la toate facultățile.

Documente

  • Cerere de înscriere (model) [.pdf] [.docx]
  •  Documente care dovedesc eligibilitatea pentru această categorie (recomandare emisă de o organizație legală a romilor)