Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

INFO admitere

Contact

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei (FPSE) s-a infiintat in anul 1997. Structura ei actuală reflectă intenția declarată corpului academic de a acoperi în tandem domenii si subdomenii aflate in proximitate științifcă și profesională.
Asumând standarde academice inalte si o ofertă educatională largă FPSE asigura pregatirea initiala si formarea continua in domeniul Psihologiei si Stiintelor Educatiei. Programele de studii sunt derulate in limba romana, engleza, maghiara si germana.

 • Adresa: Str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca, 400029
 • Tel. Linia română: +40 264 405.337
 • Tel. Linia maghiară: +40 0264 445.206
 • E- mail: admitere.psiedu@ubbcluj.ro
 • Web: http://psiedu.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Psihologie

1 Specializarea PSIHOLOGIE
- 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limbile română şi maghiară
 

Criterii de selecție:

 

Pentru linia română:

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.
 • Nota la proba scrisă de verificare a abilităților cognitive generale, cu pondere de 50% în media de admitere.

Pentru linia maghiară:

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 20% în media de admitere.
 • Nota la proba orală, cu pondere de 80% în media de admitere.
2 Specializarea PSIHOLOGIE – ȘTIINȚE COGNITIVE - 3 ani, învăţământ cu frecvenţă - în limba engleză
 

Criterii de selecție:

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.
 • Nota la proba scrisă de verificare a abilităților cognitive generale, cu pondere de 50% în media de admitere. Proba se susține în limba engleză.

Domeniul Științe ale Educației

3 Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
- 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
 

Criterii de selecție:

Pentru linia română:

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.
 • Nota eseului argumentativ predat după înscriere, printr-o modalitate anunțată de facultate, cu pondere de 50% în media de admitere.

Pentru linia maghiară:

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 20% în media de admitere.
 • Nota la proba scrisă (eseu argumentativ), cu pondere de 80% în media de admitere.
4 Specializarea PEDAGOGIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
 

Criterii de selecție:

 • Eseu motivational scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, notat cu calificativul Admis/Respins.
 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 100% în media de admitere.
5 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR
- 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară și germană
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limbile română şi maghiară
6 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Satu Mare - 3 ani, cu frecvenţă - în limba maghiară
7 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Târgu Mureș
- 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română și maghiară
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
8 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Reșița
- 3 ani, învăţământ cu frecvenţă - în limba română
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
9 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Odorheiu Secuiesc
- 3 ani, cu frecvenţă - în limba maghiară
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba maghiară
10 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Năsăud
- 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
11 Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Sighetu Marmației
- 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
  Criterii de selecție:
 • Probă orală (abilități de comunicare și aptitudini) notată cu calificativul Admis/Respins.
 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere de 100% în media de admitere.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

50

50

 

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

300

300

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Psihologie

4.000

-

Psihopedagogie Specială

3.300

3.300

Pedagogie

3.500

-

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar,inclusiv CU din Reșița

3.500

3.500