Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

INFO admitere

Contact

Este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii "Babeș-Bolyai" şi asigură pregătirea în probleme de mediu – la nivel de licenţă, masterat şi doctorat – în cele mai noi, atractive şi în acelaşi timp căutate specializari - Ştiinţa mediului (l. română și maghiară), Management şi audit de mediu, Ingineria mediului, Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologicela nivel licență şi Evaluarea riscului şi securitatea mediului, Gestiunea şi protecţia mediului, Ingineria valorificării deșeurilor și Sustainable development and envrionmental management (limba engleză) la nivel master.
De-a lungul anilor, facultatea s-a dezvoltat şi s-a adaptat permanent priorităţilor promovate în cadrul politicilor educaționale şi a strategiilor de mediu, încercând în acelaşi timp să răspundă solicitărilor tot mai exigente de pe piaţa forţei de muncă.

Specializări

Domeniul Știința Mediului

1 Specializarea ŞTIINŢA MEDIULUI - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
2 Specializarea ȘTIINȚA MEDIULUI la Sfântu Gheorghe - 3 ani, cu frecvență - în limba maghiară
3 Specializarea MANAGEMENT ȘI AUDIT DE MEDIU - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română

Domeniul Ingineria Mediului

4 Specializarea INGINERIA MEDIULUI - 4 ani, cu frecvenţă - în limba română

 

Criterii de selecție pentru toate specializările

  • Eseu motivațional notat cu calificativul Admis/Respins.
  • Media examenului de bacalaureat, cu pondere 100% în media de admitere.
  • Candidații care au obținut cel puțin 80 de puncte la concursul Enviro-Pass vor avea media de admitere 10,00.
  • Candidații care au participat la concursul „Marcian Bleahu”, pot opta pentru calculul mediei de admitere după formula:
    MEDIA DE ADMITERE = 0,7 x NOTA CONCURS + 0,3 x MEDIA BACALAUREAT
  • Pentru candidații care au obținut premii la olimpiadele școlare internaționale și naționale avizate de minister, media finală de admitere va fi 10,00, în baza documentelor doveditoare ale acestei calități.

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

50

-

 

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

150

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Toate specializările

3.600

-