Facultatea de Litere

INFO admitere

Contact

Clasificată de către Agenţia Internaţională QS de evaluare a universităţilor (Quacquarelli Symonds World Universities Rankings) între primele 100-150 de facultăţi de limbi moderne din lume, Facultatea de Litere din Cluj vă oferă o largă arie de programe universitare de nivel licenţă, master şi doctorat. Candidaţii pot să aleagă câte o combinaţie de 2 specializări de limbi şi literaturi materne (română, maghiară, germană), moderne (engleză, franceză, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză), asiatice (japoneză, chineză, coreană), clasice (latină, greacă veche, ebraică), Literatură universală şi comparată, Limbi moderne aplicate, Etnologie şi folclor. În contextul actual al globalizării, stăpânirea mai multor limbi le conferă absolvenţilor un avantaj major în vederea angajării.

Vă aşteptăm!

 • Adresa: Str. Horea nr. 31, Cluj-Napoca, 400202
 • Tel.: +40 264 532.238
 • E-mail: litereadmitereliniaromana@lett.ubbcluj.ro ; litereadmitereliniamaghiara@lett.ubbcluj.ro
 • Web: http://lett.ubbcluj.ro/

Specializări

Domeniul Limbă și Literatură

1 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
2 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - Limba și Literatura Maghiară sau Limba și Literatura Germană (Limba română ca limbă nematernă) - 3 ani, cu frecvenţă
3 Specializarea LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ - O Limbă și Literatură Modernă sau Limba și Literatura Română sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică - 3 ani, cu frecvenţă
4 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ (monospecializare) - 3 ani, cu frecvenţă
5 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ - Limba și Literatura Română sau o Limbă Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatura Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
6 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
7 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
8 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
9 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
10 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
11 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA SPANIOLĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
12 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
13 Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA NORVEGIANĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
14 Specializarea LIMBA SI LITERATURA JAPONEZĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
15 Specializarea LIMBA SI LITERATURA CHINEZĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
16 Specializarea LIMBA SI LITERATURA COREEANĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
17 Specializarea LIMBA SI LITERATURA FINLANDEZĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
18 Specializarea LIMBA SI LITERATURA PORTUGHEZĂ - Limba și Literatura Română sau Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Limba Ebraică sau Literatură Universală și Comparată - 3 ani, cu frecvenţă
19 Specializarea FILOLOGIE CLASICĂ (Limba și Literatura Latină - Limba și Literatura Greacă Veche) - 3 ani, cu frecvenţă

Domeniul Studii Culturale

20 Specializarea ETNOLOGIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limba maghiară
21 Specializarea STUDII CULTURALE - 3 ani, cu frecvență - în limba maghiară

Domeniul Limbi Moderne Aplicate

22 Specializarea LIMBI MODERNE APLICATE (Engleză-Franceză sau Engleză-Germană sau Engleză-Italiană sau Engleză-Spaniolă sau Franceză-Engleză sau Franceză-Germană sau Franceză-Italiană sau Franceză-Spaniolă) - 3 ani, cu frecvenţă

Criterii de selecție pentru toate specializările

 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere 50% în media de admitere.
 • Media anilor de studiu din liceu, cu pondere 50% în media de admitere.

NOTA:

 • Ca specializare B, Literatura universală și comparată poate fi studiată atât în limba română, cât și în limba maghiară.
 • Limbi și Literaturi moderne ca specializări B: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, coreeană și ebraică.
 • Specializări care se pot studia doar la nivel avansat: engleză și germană.
 • Specializări care se pot studia doar la nivel începător: japoneză, chineză, coreeană, norvegiană, finlandeză, portugheză, ebraică, greacă veche.
 • Specializări care se pot studia fie la nivel începător, fie la nivel avansat: franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, latină.
 • La specializarea Limba și literatura japoneză (A sau B) nu poate intra în combinații cu alte limbi asiatice (Limba și literatura chineză și Limba și literatura coreeană).
 • La specializarea Limbi moderne aplicate, nivelul competențelor lingvistice trebuie să fie în mod obligatoriu avansat.

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

50

50

 

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

200

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.