Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

INFO admitere

Contact

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei (FPSE) s-a infiintat in anul 1997. Structura ei actuală reflectă intenția declarată corpului academic de a acoperi în tandem domenii si subdomenii aflate in proximitate științifcă și profesională.
Asumând standarde academice inalte si o ofertă educatională largă FPSE asigura pregatirea initiala si formarea continua in domeniul Psihologiei si Stiintelor Educatiei. Programele de studii sunt derulate in limba romana, engleza, maghiara si germana.

 • Adresa: Str. Sindicatelor, nr. 7, RO-400029, Cluj-Napoca
 • Tel.linia romana: +40 264 405337
 • Tel.linia maghiara: +40 264 445206
 • Tel . ifr.: +40 264 590 567
 • E-mail: admitere.psiedu@ubbcluj.ro
 • Web: www.psiedu.ubbcluj.ro/31-admitere-master

Specializări

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Psihologie

 1. Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie (limba română)

Criterii de selecție:

 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu (prezență fizică) pe baza unui referat (proiect de cercetare sau o sinteză sistematică a literaturii de specialitate) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului - 80%

Criterii de departajare :

 • Media de la interviu
 • Media examenului de bacalaureat
 1. Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman (limba română)

Criterii de selecție:

 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu (prezență fizică) pe baza unui referat (proiect de cercetare sau o sinteză sistematică a literaturii de specialitate) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului - 80%

Criterii de departajare :

 • Media de la interviu
 • Media examenului de bacalaureat
 1. Psihologia sănătăţii publice și clinice (limba română)

Criterii de selecție:

 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu (prezență fizică) pe baza unui referat (proiect de cercetare sau o sinteză sistematică a literaturii de specialitate) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului - 80%

Criterii de departajare :

 • Media de la interviu
 • Media examenului de bacalaureat
 1. Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională (limba română)

Criterii de selecție:

 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu (prezență fizică) pe baza unui referat (proiect de cercetare sau o sinteză sistematică a literaturii de specialitate) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului - 80%

Criterii de departajare :

 • Media de la interviu
 • Media examenului de bacalaureat
 1. Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană (limba română)

Criterii de selecție:

 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu (prezență fizică) pe baza unui referat (proiect de cercetare sau o sinteză sistematică a literaturii de specialitate) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului - 80%

Criterii de departajare :

 • Media de la interviu
 • Media examenului de bacalaureat
 1. Psihologie judiciară (limba română)

Criterii de selecție:

 • Media de licenţă - 20%
 • Interviu (prezență fizică) pe baza unui referat (sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului - 80%.

Criterii de departajare :

 • Media de la interviu
 • Media examenului de bacalaureat
 1. Consultanță şi intervenție psihologică (limba maghiară)

Criterii de selecție :

 • Media de licenţă - 20%
 • Analiza critică în limba maghiară a unui studiu științific, apărut în limba engleză, din domeniul psihologiei (cu prezență fizică) și interviu motivațional (cu prezență fizică) – 80%.

Criterii de departajare :

 • Media examenului de licență
 • Media examenului de bacalaureat
 1. Psihologie clinică : evaluare și intervenție (limba maghiară)

Criterii de selecție :

 • Media de licenţă - 20%
 • Analiza critică în limba maghiară a unui studiu științific, apărut în limba engleză, din domeniul psihologiei clinice (cu prezență fizică) și interviu motivațional (cu prezență fizică) – 80%.

Criterii de departajare :

 • Media examenului de licență
 • Media examenului de bacalaureat

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 1. Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică (limba română)

Criterii de selecție :

 • Media examenului de licență – 50%
 • Media anilor de studii de licență – 50%

Criterii de departajare :

 • Media examenului de licență
 • Media examenului de bacalaureat
 1. Management educațional (limba română)

Criterii de selecție :

 • Media examenului de licență – 50%
 • Media anilor de studii de licență – 50%

Criterii de departajare :

 • Media examenului de licență
 • Media examenului de bacalaureat
 1. Management educațional (limba română) (Reșița)

Criterii de selecție :

 • Media examenului de licență – 50%
 • Media anilor de studii de licență – 50%

Criterii de departajare :

 • Media examenului de licență
 • Media examenului de bacalaureat
 1. Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizaţia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est (în limba germană)

Criterii de selecție :

 • Media examenului de licență – 50%
 • Media anilor de studii de licență – 50%

Criterii de departajare :

 • Media examenului de licență
 • Media examenului de bacalaureat
 1. Designer instrucțional (limba română)

Criterii de selecție:

 • Media examenului de licență – 60%
 • Media anilor de studii de licență – 40%

Criterii de departajare:

 • Media examenului de licență
 • Media examenului de bacalaureat
 1. Terapia limbajului şi audiologie educaţională (limba română)

Criterii de selecție :

 • Media examenului de licență – 50%
 • Nota obținută la susținerea proiectului (online) – 50%

Criterii de departajare :

 • Media examenului de licență
 • Media examenului de bacalaureat
 1. Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive (limba română

Criterii de selecție :

 • Media examenului de licență – 50%
 • Nota obținută la susținerea proiectului (online) – 50%

Criterii de departajare :

 • Media examenului de licență
 • Media examenului de bacalaureat
 1. Management curricular (limba română)

Criterii de selecție:

 • Media examenului de licență – 50%
 • Media anilor de studii de licență – 50%

Criterii de departajare :

 • Media examenului de licență
 • Media examenului de bacalaureat
 1. Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar (limba maghiară)

Criterii de selecție:

 • Media examenului de licență – 30%
 • Nota la susținerea unui proiect de cercetare (prezență fizică), pe o temă aleasă de candidat, din tematica programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii – 70%

Criterii de departajare :

 • Nota obținută la susținerea orală
 • Media examenului de licență
 1. Strategii de învățare eficientă (Odorheiu Secuiesc) (limba maghiară)

Criterii de selecție:

 • Media examenului de licență – 30%
 • Nota la susținerea unui proiect de cercetare (prezență fizică), pe o temă aleasă de candidat, din tematica programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii – 70%

Criterii de departajare :

 • Nota obținută la susținerea orală
 • Media examenului de licență

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 1. Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică (limba română)

Criterii de selecție :

 • Media examenului de licență – 50%
 • Media anilor de studii de licență – 50%

Criterii de departajare :

 • Media examenului de licență
 • Media examenului de bacalaureat
 1. Management curricular (limba română)

Criterii de selecție :

 • Media examenului de licență – 50%
 • Media anilor de studii de licență – 50%

Criterii de departajare :

 • Media examenului de licență
 • Media examenului de bacalaureat

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

50

50

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

300

300

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

ID

IFR

Domeniul Psihologie

Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică şi Psihoterapie

4.500

-

-

Tehnici Psihologice pentru Controlul Comportamentului și Dezvoltarea Potențialului Uman

4.500

-

-

Consiliere și Intervenție Psihologică și Dezvoltare umană

4.200

-

-

Psihologia Sănătăţii Publice și Clinice

4.200

-

-

Psihologie judiciară

4.200

-

-

Psihologia Resurselor Umane şi Sănătate Organizaţională

4.200

-

-

Consultanţă şi Intervenţie Psihologică (l. maghiară)

4.200

-

-

Psihologie clinică: evaluare și intervenție (în limba maghiară)

4.200

-

-

Domeniul Științe ale Educației

Consiliere școlară și asistență psihopedagogică (IF si FR) 

3.600

-

3.600

Management Educațional CU din Reșița

3.600

-

-

Designer instrucțional

3.600

-

-

Terapia limbajului și audiologie educațională

3.600

-

-

Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive

3.600

-

-

Management curricular (IF si FR)

3.600

-

3.600

Didactica limbii si literaturii germane, cultura și civilizația germană a Europei Centrale si de Sud-Est (l. germana)

3.600

-

-

Metode și practici alternative în invățământul primar și preșcolar (l. maghiara)

3.800

-

-

Strategii de invatare eficienta (Odorheiu-Secuiesc, l.maghiara)

3.800

-

-