Facultatea de Drept

INFO admitere

Contact

Începuturile învăţâmantului juridic din Cluj datează de la sfârşitul secolului al XVI-lea. Timp de peste trei secole acesta s-a desfăşurat în limbile latină, germană şi maghiară. Începând cu anul 1919, după unirea Transilvaniei cu România, predarea se face în limba română. Printre primele cadre didactice ale Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Daciei Superioare s-au remarcat personalităţi cu renume în domeniul dreptului, precum: prof. Victor Onişor, autor al primului manual de drept administrativ complet din ţară, prof. Traian Pop, penalist si criminolog cu o vastă activitate în cele două domenii, prof. Romulus Boilă, specialist în dreptul constituţional, Ion Cătuneanu, profesor de drept roman, Vasile Dimitriu, profesor de drept comercial şi primul rector ales al universităţii clujene, Camil Negrea, profesor de drept civil local şi, de asemenea, rector al universităţii, Emil Haţieganu, fost membru de onoare al Academiei Române.

 • Adresa: Str.Avram Iancu nr. 11, RO-400089, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 405443
 • E-mail: admitere@law.ubbcluj.ro
 • Web: law.ubbcluj.ro

Specializări

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Drept

 1. Ştiinţe penale şi criminalistică - 2 semestre (limba română)

 Criteriu de selecție:

 • Probă scrisă în limba romănă pe baza unei tematici afişate
 1. Instituţii de drept privat - 2 semestre (limba română)

 Criteriu de selecție:

 • Interviu și evaluarea dosarului de candidatură
 1. Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor - 2 semestre (limba română)

Criterii de selecție:

 • Dosar prezentat de fiecare candidat (50%) și susținerea unui interviu (50%)
 1. Drept privat al Uniunii Europene - 2 semestre (limba maghiară)

Criterii de selecție:

 • Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba maghiară pe baza unei tematici;
 1. Dreptul internațional și comparat al afacerilor/International and comparative business law- 2 semestre (limba engleză)

Criterii de selecție:

 • Interviu în limba engleză și evaluarea dosarului de candidatură.

Criterii de departajare (pentru toate programele) :

 • Media obținută la examenul de licență
 • Media generală a anilor de studiu, nivel licență

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

50

-

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Nr.
crt.

Facultatea

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

1.

Facultatea de Drept

Toate specializările

300

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

3. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

5.000

-

-