Facultatea de Biologie şi Geologie

INFO admitere

Contact

Facultatea de Biologie și Geologie este una dintre cele mai cunoscute şi apreciate facsultăţi de profil din România. În prezent, circa 1000 de studenţi sunt înscrişi la specializările (nivel licenţă) de Biologie, Biochimie, Biotehnologii Industriale, Ecologie şi Protecţia Mediului, Geologie şi Inginerie Geologică, precum şi la cele cinci specializări de masterat. Facultatea este organizată în patru departamente (Departamentul de Biologie Moleculară şi Biotehnologii, Departamentul de Taxonomie şi Ecologie, Departamentul de Geologie şi Departamentul Liniei Maghiare) şi două şcoli Doctorale (Biologie Integrativă şi Geologie).

În cadrul facultăţii există şi o linie de studiu maghiară cu specilaizările Biologie, Ecologie şi protecţia mediului, Geologie (nivel licenţă), precum şi două specializări de master.

Specializări

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Biologie

 1. Biotehnologie moleculară (limba română)
 2. Ecologie sistemică şi conservare (limba română)
 3. Ecologie terestră şi acvatică (limba maghiară)
 4. Biologie medicală (limba română)
 5. Biologie medicală (limba maghiară)
 6. Bioinformatică aplicată în științele vieții (limba engleză)

Domeniul Geologie

 1. Geologie aplicată (limba română)

Criterii de selecție:

 • Media examenului de licenţă – 50%
 • Nota la interviu – 50%

Criterii de departajare:

 • Media anilor de studiu
 • Nota la interviu

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Biologie

 1. Ştiinţele nutriţiei (limba română)
 2. Managementul calității în laboratoarele biomedicale (limba română)

Criteriu de selecție :

 • Media examenului de licenţă - 100%

Criteriu de departajare :

 • Media anilor de studiu

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Nr.
crt.

Facultatea

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

1.

Facultatea de Biologie și Geologie

Toate specializările

50

50

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

150

150

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

3. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

3.200

-

3.500