Facultatea de Fizică

INFO admitere

Contact

Tradiția învățământului superior în domeniul științelor exacte, incluzând matematica și fizica, își găsește rădăcinile cu secole în urmă.
Fizică ȋnseamnă "natură" ȋn limba greacă şi pentru că descifrează tainele acestei lumi, de la quarci pȃnă la stele, rămȃne regina ştiinţelor. Facultatea de Fizică ȋşi propune să deschidă o nouă perspectivă asupra rolului fizicii şi al fizicianului ȋn lumea actuală.
Facultatea de Fizica oferă programe de studiu nivel licență de 3 ani la specializările Fizică, Fizică medicală, Fizică informatică și de 4 ani la Fizică tehnologică.
Ulterior obținerii diplomei de licență studenții pot opta pentru una din secțiile masterale din cadrul facultății, cu durata de 2ani, în următoarele domenii: Fizica Corpului Solid, Biofizică și Fizică Medicală, Fizică Computațională
Domeniile de studii doctorale la Facultatea de Fizică sunt: Fizica atomului și moleculei, Fizica stării condensate, Fizica teoretică, Biofizică.

  • Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, 400084
  • Tel.: +40 264 405.328
  • E-mail:secretariat.phys@ubbcluj.ro
  • Web: http://www.phys.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Fizică

1 Specializarea FIZICĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
2 Specializarea FIZICĂ MEDICALĂ  - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
3 Specializarea FIZICĂ INFORMATICĂ  - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară

Domeniul Științe Inginerești Aplicate

4 Specializarea FIZICĂ TEHNOLOGICĂ - 4 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară


Criterii de selecție pentru toate specializările

  • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat vor susţine un examen scris tip test, iar media de admitere se va calcula după formula:
  • MEDIA DE ADMITERE = 0,5 x NOTA BACALAUREAT * + 0,5 x NOTA TEST ADMITERE
  • *Pentru NOTA BACALAUREAT candidatul poate opta între: media generală a examenului de bacalaureat sau nota de la examenul de bacalaureat la disciplina fizică, informatică sau matematică.Facultatea de Fizică are ca formă alternativă de admitere Concursul de fizică „Augustin Maior”, olimpiadele şcolare și o serie de concursuri pentru elevi (detalii în Anexa Facultăţii de Fizică la Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului de admitere nivel licenţă).

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

30

-

 

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

70

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.