Facultatea de Matematică și Informatică

INFO admitere

Contact

Componentă importantă a unei Universităţi de mare prestigiu şi anvergură, Facultatea de Matematică şi Informatică, este în acest moment o împletire fericită de tradiţie şi actualitate, de modernitate şi experienţă. Domeniul Matematică din Universitatea Babeş-Bolyai realizează în 2015 o clasare excelentă în topul Best Global Universities, realizat de US News & World Report. După ce în 2014, domeniul Matematica din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai se situata pe poziţia 81, ȋn 2015 clasamentul „The world’s best universities for Mathematics” aşează Matematica de la UBB pe un extrem de prestigios loc 63. Această clasificare (din nou cea mai bună din România) este o recunoaştere firească a valorii Şcolii de Matematică din România şi în particular de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, valoare bazată pe tradiţie, muncă şi seriozitate într-un climat de competiţie onestă.

  • Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, 400084
  • Tel.: +40 264 405.327
  • Fax: +40 264 405.327
  • E-mail admitere: admitere@cs.ubbcluj.ro
  • Web: cs.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Matematică

1 Specializarea MATEMATICĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
2 Specializarea MATEMATICĂ INFORMATICĂ  - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară și engleză

Domeniul Informatică

3 Specializarea INFORMATICĂ  - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară, germană și engleză


Criterii de selecție pentru toate specializările

  • Media de admitere este nota de la proba scrisă (tip grilă) susținută din Matematică sau Informatică, conform preferințelor candidatului exprimate la înscriere, cu pondere 100%.
  • Facultatea de Matematică şi Informatică oferă candidaţilor cu rezultate foarte bune la olimpiade şcolare de specialitate anumite facilităţi. Mai multe detalii pe site-ul facultății.

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2023 / 2024

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

50

-

 

LICENȚĂ- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

300

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023 / 2024 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Matematică (în limba română și maghiară)

3.000

-

Matematică Informatică (în limba română, maghiară și engleză)

4.400

-

Informatică (în limba română, maghiară, engleză și germană)

5.000

-

Ingineria informației (ȋn limba engleză şi maghiară)

5.000

-