Facultatea de Matematică și Informatică

INFO admitere

Contact

Componentă importantă a unei Universităţi de mare prestigiu şi anvergură, Facultatea de Matematică şi Informatică, este în acest moment o împletire fericită de tradiţie şi actualitate, de modernitate şi experienţă. Domeniul Matematică din Universitatea Babeş-Bolyai realizează în 2015 o clasare excelentă în topul Best Global Universities, realizat de US News & World Report. După ce în 2014, domeniul Matematica din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai se situata pe poziţia 81, ȋn 2015 clasamentul „The world’s best universities for Mathematics” aşează Matematica de la UBB pe un extrem de prestigios loc 63. Această clasificare (din nou cea mai bună din România) este o recunoaştere firească a valorii Şcolii de Matematică din România şi în particular de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, valoare bazată pe tradiţie, muncă şi seriozitate într-un climat de competiţie onestă.

Specializări

Domeniul Matematică

 1. Specializarea Matematici avansate (limba engleză) – cu frecvență
 2. Specializarea Matematică computațională (limba maghiară) - cu frecvență
 3. Specializarea Metode moderne în predarea matematicii (limba română) - cu frecvență
 4. Specializarea Metode moderne în predarea matematicii (limba maghiară) - cu frecvență

Domeniul Informatică

 1. Specializarea Baze de date (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Sisteme distribuite în internet (limba română) - cu frecvență
 3. Specializarea Analiza datelor și modelare (limba maghiară) - cu frecvență
 4. Specializarea Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor enterprise (limba maghiară) - cu frecvență
 5. Specializarea Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date (limba engleză) - cu frecvență
 6. Specializarea Inginerie software (limba engleză) - cu frecvență
 7. Specializarea Inteligență computațională aplicată (limba engleză) - cu frecvență
 8. Specializarea Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (limbile germană și engleză) - cu frecvență
 9. Specializarea Știința datelor în industrie și societate/Data science for industry and society (limba engleză - cu frecvență

Domeniul Științe ale Educației

 1. Specializarea Masterat didactic în Informatică (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Masterat didactic în Informatică (limba maghiară) - cu frecvență
 3. Specializarea Masterat didactic în Matematică (limba maghiară) - cu frecvență

Criterii de selecție (pentru toate specializările):

În cazul candidaților din domeniu sau domenii înrudite:
 • media generală de promovare a anilor de studiu -  75%
 • media examenului de licență/absolvire - 25%.
în cazul celorlalți candidați :
 • media generală de admitere este nota obținută la proba de specialitate*

Criterii de departajare (pentru toate specializările) :

 • În caz de medii egale, departajarea se va face luând în considerare media generală de promovare a anilor de studiu şi respectiv media generală din ultimul an de studiu

*pentru detalii consultați site-ul facultății

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

50

-

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

200

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023 / 2024 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

ID

IFR

Masterate din domeniul matematică și științele educației (matematică)

3.000

-

-

Masterate din domeniul informatică și științele educației (informatică)

4.000

-

-