Facultatea de Studii Europene

INFO admitere

Contact

Facultatea de Studii Europene este o structură academică în cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Facultatea de Studii Europene acordă diplomă de stat pentru licențierea în relaţii internaţionale şi studii europene, domeniul relații internaționale şi studii europene, în limbile română, germană și engleză, în diplomație în afaceri, domeniul relații internaționale și studii europene, în limba română, în specializarea management, domeniul management, în limba română, și în administrație europeană, domeniul științe administrative, în limba română.

  • Adresa: Strada Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca, 400090
  • Tel.:0728.509.094 sau 0264.590.251
  • E-mail: admitere.euro@ubbcluj.ro
  • Web: https://euro.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Relații Internaționale și Studii Europene

1 Specializarea RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE - 3 ani, cu frecvență - în limbile română, germană și engleză
- 3 ani, învățământ la distanță - în limba română
2 Specializarea DIPLOMAȚIE ÎN AFACERI - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română

Domeniul Management

3 Specializarea MANAGEMENT - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română

Domeniul Științe Administrative

4 Specializarea ADMINISTRAȚIE EUROPEANĂ - 3 ani, cu frecvență - în limba română

Criterii de selecție pentru toate specializările:

  • Scrisoare motivațională notată cu calificativul Admis/Respins. Scrisoarea se va depune on-line la înscriere. Rezultatul se comunică pe platforma de admitere.
  • Pentru liniile de studiu germană și engleză, scrisoarea motivațională va fi în redactată și susținută oral în limba germană/engleză, în cadrul unui interviu on-line.
  • Media aritmetică cu două zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media de admitere. Cele două note la disciplinele alese trebuie menționate pe prima pagină a scrisorii motivaționale.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

50

50

 

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

150

150

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Toate specializările

3.300

3.300