Facultatea de Biologie şi Geologie

INFO admitere

Contact

Facultatea de Biologie și Geologie este una dintre cele mai cunoscute şi apreciate facultăţi de profil din România. În prezent, circa 1000 de studenţi sunt înscrişi la specializările (nivel licenţă) de Biologie, Biochimie, Biotehnologii Industriale, Ecologie şi Protecţia Mediului, Geologie şi Inginerie Geologică, precum şi la cele cinci specializări de masterat. Facultatea este organizată în patru departamente (Departamentul de Biologie Moleculară şi Biotehnologii, Departamentul de Taxonomie şi Ecologie, Departamentul de Geologie şi Departamentul Liniei Maghiare) şi două şcoli Doctorale (Biologie Integrativă şi Geologie).

În cadrul facultăţii există şi o linie de studiu maghiară cu specilaizările Biologie, Ecologie şi protecţia mediului, Geologie (nivel licenţă), precum şi două specializări de master.

 • Adresa: Str. Republicii (Gh. Bilașcu) nr.44, Cluj-Napoca, 400015
 • Tel.: +40 264 431.858
 • E-mail: bioge@ubbcluj.ro
 • Web: https://biogeo.ubbcluj.ro/

Specializări

Domeniul Biologie

1 Specializarea BIOLOGIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
2 Specializarea BIOCHIMIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
3 Specializarea BIOLOGIE AMBIENTALĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română

Domeniul Știința Mediului

4 Specializarea ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile maghiară şi germană
 

Domeniul Științe Inginerești Aplicate

5 Specializarea BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE - 4 ani, cu frecvenţă - în limba română

Criterii de selecție

 • Test grilă, cu pondere 30% în media de admitere pentru liniile română și germană, respectiv 50% pentru linia maghiară.
 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere 70% în media de admitere pentru liniile română și germană, respectiv 50% pentru linia maghiară.

SAU

 • Rezultatul concursului „Emil Racoviță” pentru liniile română și germană, după formula:
  Media finală = 9,00 + (punctajul obținut la concurs) / 100
 • Rezultatul concursului „Apathy Istvan” pentru linia maghiară, după formula:
  Media finală = 9,00 + (punctajul obținut la concurs) / 100

 

Domeniul Geologie

6 Specializarea GEOLOGIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară

Domeniul Inginerie Geologică

7 Specializarea INGINERIE GEOLOGICĂ - 4 ani, cu frecvenţă - în limba română

Criterii de selecție

 • Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins.
 • Media de bacalaureat cu pondere 100% în media finală de admitere.
 • SAU

 • Rezultatul concursului „Koch Antal” pentru linia maghiară, după formula:
 • Media finală = 9,00 + (punctajul obținut la concurs) / 100

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2023 / 2024

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

50

50

 

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

150

150

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023 / 2024 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Toate specializările

3.000

-