Facultatea de Teatru și Film

INFO admitere

Contact

Facultatea de Teatru şi Film are o misiune didactică, dar şi de cercetare ştiinţifică și creație artistică,particularizate la domeniile artistice oferite: Teatru și Artele Spectacolului și Cinematografie și Media. Misiunea centrală a facultății este aceea de a forma profesionști la cel mai înalt nivel în artele spectacolului și ale filmului, capabili să profeseze într-un context cultural tot mai dinamic  și globalizat, atât în instituții culturale subvenționate, naționale și internaționale, cât și în cadrul unor companii independente. Facultatea își propune formarea unei gândiri imaginative și creative, dezvoltarea abilităților performative, a capacităților de utilizare a tehnicilor media clasice, dar și a celor experimentale și alternative, în vederea realizării unor produse artistice novatoare. 

Convinși de importanța formării inițiale, prin departamentele de Teatru – linia română, Teatru – linia maghiară și Cinematografie și Media – română și maghiară, facultatea oferă programe aferente domeniilor Teatru și Artele Spectacolului și Cinematografie și Media la toate nivelele de învățământ superior: licență, master și doctorat.

Mai multe detalii despre oferta educațională a facultății, dar și despre activitatea de cercetare și creație a facultății sau realizările studenților, puteți găsi pe paginile oficiale ale facultății: • Adresa: Str. M. Kogalniceanu nr. 4, RO-400084, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 590066
 • Tel.: +40 264 405357
 • E-mail: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro
 • Web: https://teatrufilm.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Teatru și Artele Spectacolului

1 Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)  - 4 ani, cu frecvenţă - în limba română
  Criterii de selecție

Etapa I - Probă orală/practică eliminatorie;
Etapa a II-a:

 • Proba I. Atelier de improvizație și de testare a imaginației creatoare, a aptitudinilor muzicale, coregrafice și ritmice, cu pondere 60% în media de admitere;
 • Proba II. Interpretarea unui monolog, cu pondere 40% în media de admitere.
2 Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)  - 4 ani, cu frecvenţă - în limba maghiară
  Criterii de selecție

Etapa I - Probă orală/practică eliminatorie;
Etapa a II-a:

 • Proba I. Atelier de improvizație, mișcare scenică și muzică, cu pondere 60% în media de admitere;
 • Proba II. Proba de monolog, cu pondere 40% în media de admitere.
3 Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (REGIE) - 4 ani, cu frecvenţă - în limba română
  Criterii de selecție

Etapa I - Probă orală/practică eliminatorie;
Etapa a II-a:

 • Proba I (scrisă), cu pondere 40% în media de admitere;
 • Proba II (practică/orală), cu pondere 60% în media de admitere.
4 Specializarea TEATROLOGIE (JURNALISM TEATRAL) - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română și maghiară
  Criterii de selecție
 • Scrisoare motivațională, cu pondere 50% în media de admitere;
 • Media examenului de bacalaureat, cu pondere 50% în media de admitere.

Domeniul Cinematografie și Media

5 Specializarea CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE ŞI MEDIA (Regie de film și TV)- 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
6 Specializarea CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE ȘI MEDIA (Multimedia: sunet-montaj)- 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
7 Specializarea CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE ȘI MEDIA (Imagine de film și TV)- 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
  Criterii de selecție

Etapa I - Examen de cunoștințe și abilități în domeniul Cinematografie și Media, pornind de la filmografie și bibliografia dată;
Etapa a II-a: Prezentarea și susținerea portofoliului personal și a probei practice de specialitate.

8 Specializarea FILMOLOGIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
  Criterii de selecție
 • Examen de cunoștințe și abilități în domeniul Cinematografie și Media, pornind de la filmografie și bibliografia dată, cu pondere 100% în media de admitere.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

30

-

 

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Artele Spectacolului - Actorie
Artele Spectacolului – Regie

300

-

Teatrologie

200

-

Cinematografie, Fotografie, Media

300

-

Filmologie

200

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.