Facultatea de Teologie Ortodoxă

INFO admitere

Contact

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca este un centru de educație și formare teologică ce are la bază Tradiţia apostolică a Bisericii de Răsărit. Aceasta are conşţiinţa necesităţii experienţei duhovniceşti în toate domeniile existenţei umane, fapt pentru care încurajează o teologie vie şi un mod dinamic de argumenţie teologică, prin care să se descopere noi sensuri ale Adevărului neschimbat şi unic, într-o încercare de face accesibil conţinutul Revelaţiei omului contemporan. În acest sens, are rolul de a forma sacerdoţi şi teologi laici pentru organismele bisericeşti, dar, în acelaşi timp, are capacitatea transmiterii unei teologii de şcoală care să ofere instrumentele necesare unei lecturi teologice a realităţii şi a medierii întâlnirii lumii cu Hristos Cel viu. 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca îşi are începuturile în anul 1924, prin înfiinţarea Institutului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, de către episcopul Nicolae Ivan (1921-1936). După o istorie frământată, în care activitatea institutului a fost chiar sistată (între 1952-1990), potrivit protocoalelor încheiate între Ministerul Învăţământului şi Patriarhia Română, începând din anul universitar 1992-1993, Institutul Teologic din Cluj reînființat în 1990 a fost integrat în Universitatea „Babeş-Bolyai” primind numele de Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.

Astăzi, Facultatea oferă 4 specializări la nivel licență: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistență Socială și Artă sacră; 6 specializări la nivel master: Artă Sacră. Conservarea, restaurarea si crearea bunurilor culturale, Bioetică – Morală, etică şi deontologie, Consiliere pastorală şi asistenţă psihosocială, Istoria Religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creştinism, iudaism, islam), Doctrină, Hermeneutică şi Istorie Bisericească, Pastoraţie şi viaţă liturgică; 11 specializări la nivel doctorat: Spiritualitate ortodoxă, Muzică bisericească și Ritual, Teologia Vechiului Testament cu elemente de arheologie biblică și limbă ebraică, Omiletică și Catehetică, Misiologie și ecumenism, Istorie bisericească universală, Studiul biblic și exegetic al Noului Testament, Morală creștină, Teologie Pastorală, Apologetică, Drept canonic și administrație bisericească.

 • Adresa: Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., RO-400117, Cluj-Napoca
 • Tel.: 0264-594.716
 • E-mail: secretariat.ot@ubbcluj.ro
 • Web: ot.ubbcluj.ro/admitere/master

Comisia de admitere

 • Tel.: 0264 594716
 • E-mail: dacian.but@ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Teologie

 1. Specializarea Artă sacră – conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Bioetică – morală, etică şi deontologie (limba română) – cu frecvență
 3. Specializarea Consiliere pastorală și asistență psihosocială (limba română) – cu frecvență
 4. Specializarea Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam) - cu frecvență
 5. Specializarea Doctrină, hermeneutică și istorie bisericească (limba română) – cu frecvență
 6. Specializarea Pastorație și viață liturgică (limba română) – cu frecvență

Criterii de selecție (pentru toate specializările):

 • Nota acordată pe proiect – 60%
 • Media examenului de licenţă – 40%

Criterii de departajare (pentru toate specializările):

 • Nota acordată pe proiect
 • Media examenului de licenţă

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2023 / 2024

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

30

-

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

100

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023 / 2024 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

3.000

-

-