Facultatea de Litere

INFO admitere

Contact

Clasificată de către Agenţia Internaţională QS de evaluare a universităţilor (Quacquarelli Symonds World Universities Rankings) între primele 100-150 de facultăţi de limbi moderne din lume, Facultatea de Litere din Cluj vă oferă o largă arie de programe universitare de nivel licenţă, master şi doctorat. Candidaţii pot să aleagă câte o combinaţie de 2 specializări de limbi şi literaturi materne (română, maghiară, germană), moderne (engleză, franceză, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză), asiatice (japoneză, chineză, coreană), clasice (latină, greacă veche, ebraică), Literatură universală şi comparată, Limbi moderne aplicate, Etnologie şi folclor. În contextul actual al globalizării, stăpânirea mai multor limbi le conferă absolvenţilor un avantaj major în vederea angajării.

Vă aşteptăm! 

 • ADRESA: Str. Horea nr. 31, RO-400202, Cluj-Napoca
 • TEL.:+40 264 532238
 • E-MAIL: litereadmitereliniaromana@lett.ubbcluj.ro, litereadmitereliniamaghiara@lett.ubbcluj.ro
 • WEB: lett.ubbcluj.ro

Specializări

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Filologie

 1. Studii literare româneşti (limba română)
 2. Istoria imaginilor – Istoria ideilor (limba română)
 3. Limba română în context romanic (limba română)
 4. Studii de lingvistică şi literatură maghiară (limba maghiară)
 5. Direcţii actuale în lingvistică (limbile engleză şi franceză)
 6. Studii culturale britanice (limba engleză)
 7. Literatură şi civilizaţie – dialog intercultural în spaţiul francofon (limba franceză)
 8. Studii irlandeze (limba engleză)
 9. Germanistica în context european (limba germană)
 10. Comunicare multilingvă şi multiculturală (limbile italiană, franceză, spaniolă, română)
 11. Româna ca limbă străină/nematernă
 12. Studii de lingvistică și literatură finlandeză (în limba finlandeză)
 13. Masterat european de traductologie – terminologie (limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)
 14. Masterat european de interpretare de conferinţă (limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)

Domeniul Studii culturale

 1. Cultură şi societate – tradiţie şi modernitate (limba maghiară)

Criterii de selecție

 • Media la examenul de licență (1/3 din nota de admitere)
 • Media anilor de studiu din facultate (1/3 din nota de admitere)
 • Nota obținută pentru Proiectul de cercetare (1/3 din nota de admitere) – scris (se depune în dosarul de înscriere)
 • Pentru Masteratul european de interpretare de conferinţă : proba de competențe interpretative și scrisoare de intenție
 • Pentru Masteratul european de traductologie – terminologie : proiect de traductologie și scrisoare de intenție

Criterii de departajare:

 • Media de la examenul de licență
 • Media anilor de studii din facultate

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

50

-

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

200

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

3.600

-

-