Facultatea de Litere

INFO admitere

Contact

Clasificată de către Agenţia Internaţională QS de evaluare a universităţilor (Quacquarelli Symonds World Universities Rankings) între primele 100-150 de facultăţi de limbi moderne din lume, Facultatea de Litere din Cluj vă oferă o largă arie de programe universitare de nivel licenţă, master şi doctorat. Candidaţii pot să aleagă câte o combinaţie de 2 specializări de limbi şi literaturi materne (română, maghiară, germană), moderne (engleză, franceză, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză), asiatice (japoneză, chineză, coreană), clasice (latină, greacă veche, ebraică), Literatură universală şi comparată, Limbi moderne aplicate, Etnologie şi folclor. În contextul actual al globalizării, stăpânirea mai multor limbi le conferă absolvenţilor un avantaj major în vederea angajării.

Vă aşteptăm! 

 • ADRESA: Str. Horea nr. 31, RO-400202, Cluj-Napoca
 • TEL.:+40 264 532238
 • E-MAIL: litereadmitereliniaromana@lett.ubbcluj.ro, litereadmitereliniamaghiara@lett.ubbcluj.ro
 • WEB: lett.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Filologie

 1. Specializarea Studii literare româneşti (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Istoria imaginilor – Istoria ideilor (limba română) - cu frecvență
 3. Specializarea Limba română în context romanic (limba română) - cu frecvență
 4. Specializarea Studii de lingvistică şi literatură maghiară (limba maghiară) - cu frecvență
 5. Specializarea Direcţii actuale în lingvistică (limbile engleză şi franceză) - cu frecvență
 6. Specializarea Studii culturale britanice (limba engleză) - cu frecvență
 7. Specializarea Literatură şi civilizaţie – dialog intercultural în spaţiul francofon (limba franceză) - cu frecvență
 8. Specializarea Studii irlandeze (limba engleză) - cu frecvență
 9. Specializarea Germanistica în context european (limba germană) - cu frecvență
 10. Specializarea Comunicare multilingvă şi multiculturală (limbile italiană, franceză, spaniolă, română) - cu frecvență
 11. Specializarea Româna ca limbă străină/nematernă - cu frecvență
 12. Specializarea Studii de lingvistică și literatură finlandeză (în limba finlandeză) - cu frecvență
 13. Specializarea Masterat european de traductologie – terminologie (limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)- cu frecvență
 14. Specializarea Masterat european de interpretare de conferinţă (limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) – cu frecvență

Domeniul Studii culturale

 1. Specializarea Cultură şi societate – tradiţie şi modernitate (limba maghiară) - cu frecvență

Criterii de selecție

 • Media la examenul de licență (1/3 din nota de admitere)
 • Media anilor de studiu din facultate (1/3 din nota de admitere)
 • Nota obținută pentru Proiectul de cercetare (1/3 din nota de admitere) – scris (se depune în dosarul de înscriere)
 • Pentru Masteratul european de interpretare de conferinţă : proba de competențe interpretative și scrisoare de intenție
 • Pentru Masteratul european de traductologie – terminologie : proiect de traductologie și scrisoare de intenție

Criterii de departajare (pentru toate specializările):

 • Media de la examenul de licență
 • Media anilor de studii din facultate

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2023 / 2024

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

50

-

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

200

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023 / 2024 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

3.600

-

-